Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 33. Способи добування оксидів

Пояснення

Оксиди добувають за реакціями простих і деяких складних речовин із киснем, а також термічним розкладом гідроксидів і деяких оксигеновмісних солей (карбонатів, сульфітів, нітратів тощо).

268. Використання способів 2 і 4 передбачає переробку корисних копалин (сірка, сульфідні руди), а це економічно вигідно для застосування у промисловості.

269. Дано:

Розв’язання:

Обчислимо кількість речовини карбон(ІV) сульфіду: M(CS2) = 76 г/моль

За рівнянням реакції кількості речовини карбон(ІV) сульфіду і карбону(ІV) оксиду однакові.

n(CS2) = n(СO2) = 0,25 моль.

Знайдемо об’єм карбону(ІV) оксиду.

За рівнянням реакції кількість речовини сульфур(ІV) оксиду вдвічі більша за кількість речовини карбон(ІV) сульфіду.

Знайдемо об’єм сульфур(ІV) оксиду.

Відповідь: V(СO2) = 5,6 л, V(SO2) = 11,2 л.

270. Дано:

Розв’язання:

Обчислимо кількість речовини магній гідроксиду:

Обчислимо кількість речовини магній оксиду:

За рівнянням реакції кількості речовини магній гідроксиду і магній оксиду однакові.

n(MgO) = n(Mg(OH)2) = 0,04 моль.

Отже, магній гідроксид прореагував повністю.

Відповідь: Mg(OH)2 розклався повністю.

271. Дано:

Розв’язання:

Газова суміш буде складатися з 4 моль NO2 і 1 моль O2. Обчислимо молярну масу суміші:

Відповідь: Dnoв.(NO2, O2) = 1,49.

272. Дано:

Розв’язання:

Обчислимо масу кисню, який витратився на спалювання сірки і вуглецю:

Знайдемо кількість речовини кисню:

Нехай маса вуглецю у суміші дорівнює х г, тоді маса сірки буде дорівнювати (8 - х) г.

За першим рівнянням реакції:

За другим рівнянням реакції:

Сума буде дорівнювати:

Розв’язуємо рівняння, знаходимо масу вуглецю.

32х + 96 - 12х = 216; 20х = 120; х = 6 г = m(С).

m(S) = m(C, S) - m(C) = 8 г — 6 г = 2 г.

Обчислюємо масові частки простих речовин у суміші.

Відповідь: w(С) = 75%, w(S) = 25%.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити