Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 34. Способи добування основ і амфотерних гідроксидів

Пояснення

Луги добувають при взаємодії відповідних металів або їхніх оксидів із водою. Нерозчинні основи та амфотерні гідроксиди добувають за реакцією обміну між сіллю та лугом у розчині.

Амфотерні гідроксиди добувають також взаємодією відповідних солей із кислотами.

276. Розчинити гідроксиди Калію та Барію і кальцій хлорид. Реакція обміну між сіллю і лугом можлива тому, що у результаті реакції утворюється малорозчинний кальцій гідроксид.

Кальцій карбонат можна розкласти нагріванням. Кальцій оксид (негашене вапно) може прореагувати з водою з утворенням кальцій гідроксиду (гашене вапно).

Сполуки стануму амфотерні.

278. Дано:

Розв’язання:

Обчислимо кількість речовини барій оксиду: М(ВаО) = 153 г/моль

За рівнянням реакції кількості речовини барій оксиду і барій гідроксиду однакові. n(ВаО) = n(Ва(ОН)2) = 0,1 моль.

Знайдемо масу барій гідроксиду. М(Ва(ОН)2) = 171 г/моль.

Відповідь: m(Ва(ОН)2) = 17,1 г.

279. Дано:

Розв’язання:

2Na + 2Н2O = 2NaOH + Н2

Обчислимо кількість речовини натрію:

Обчислимо кількість речовини води: М(Н2O) = 18 г/ моль.

За рівнянням реакції кількості речовини натрію і води повинні бути однакові.

n(Na) = n(Н2O) = 0,2 моль, 0,1 моль натрію не прогеагує.

Знайдемо масу натрій гідроксиду. M(NaOH) = 40 г/моль.

Відповідь: ні, не може, m(NaOH) = 8 г.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити