Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 35. Способи добування кислот

Пояснення

Безоксигенові кислоти добувають за реакціями водню з неметалами із подальшим розчиненням газоподібних сполук Гідрогену у воді.

Оксигеновмісні кислоти добувають взаємодією кислотних оксидів із во дою.

Загальний спосіб добування кислот ґрунтується на реакції обміну між сіллю та кислотою.

280. Фторидна кислота — водний розчин фтороводню.

Фтороводень можна отримати:

284. Дано:

Розв’язання:

Обчислимо кількість речовини нітратної кислоти:

M(HNO3) = 63 г/моль.

За рівнянням реакції кількості речовини натрій нітрату і нітратної кислоти однакові.

n(HNO3) = n(NaNO3) = 0,8 моль.

Знайдемо масу натрій нітрату.

M(NaNО3) = 85 г/моль.

m(NaNO3) = n(NaNO3) ∙ M(NaNO3) = 0,8 моль ∙ 85 г/моль = 68 г.

Відповідь: m(NaNO3) = 68 г.

285. Дано:

Розв’язання:

Обчислимо кількість речовини фосфор(V) оксиду: М(Р2O5) = 284 г/моль.

Зa рівнянням реакції кількість речовини ортофосфатної кислоти у два рази більша за кількість речовини фосфор(V) оксиду.

Biдповідь: n(Н3РO4) = 0,1 моль.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити