Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 36. Способи добування солей

Пояснення

Солі добувають кількома способами. Частина способів ґрунтується на реакціях металів із неметалами, кислотами, лугами, солями. Інші способи передбачають здійснення реакцій між сполуками з основними та кислотними властивостями, а також реакцій обміну за участю солей.

286. Реакцією між простими речовинами можна добути солі безоксигеновмігних солей.

288. Na24 + BaCl2 = BaSO4 + 2NaCl, реакція обміну відбувається у розчині, у результаті реакції випадає осад.

2NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2НСl, на кристалічний натрій хлорид подіяти концентрованою сульфатною кислотою.

292. Алюміній сульфат не буде взаємодіяти з.хлоридною кислотою, тому що хлоридна кислота слабша за сульфатну, у результаті реакції не утворюються осад або газ. Але можна розкласти алюміній сульфат за температури 800 °С, а потім алюміній оксид, який утвориться, обробити хлоридною кислотою.

293. Дано:

Розв'язання:

Обчислимо кількість речовини калій гідроксиду:

За рівнянням реакції кількість речовини калій сульфату вдвічі менша за кількість речовини калій гідроксиду.

Знайдемо масу калій сульфату.

Відповідь: m(K2SO4) = 21,75 г.

294. Дано:

Розв’язання:

Обчислимо кількість речовини водню:

За рівнянням реакції кількості речовини цинку і водню однакові.

n(Н2) = n(Zn) = 0,1 моль.

Знайдемо масу цинку: M(Zn) = 65 г/моль

m(Zn) = n(Zn) ∙ M(Zn) = 0,1 моль ∙ 65 г/моль = 6,5 г.

Обчислимо масу цинк оксиду:

m(ZnO) = m(Zn, ZnO) - m(Zn) = 14,6 г - 6,5 г = 8,1 г.

Знайдемо кількість речовини цинк оксиду:

Обчислимо масу цинк хлориду:

Відповідь: m(ZnCl2) = 27,2 г.

295. Дано:

Розв’язання:

Обчислимо кількість речовини вуглекислого газу:

Позначимо кількість речовини вуглекислого газу, що утвориться в результаті розкладу магній карбонату, — х = n1(СO2), а кількість речовини кисню, що утвориться в результаті розкладу кальцій карбонату, — (0,5 - х) = n2(СO2).

За рівнянням реакції

Розрахуємо маси карбонатів:

Складаємо та розв’язуємо рівняння:

Обчислимо маси силікатів:

Знайдемо масу суміші силікатів:

Розрахуємо масові частки силікатів:

Відповідь: w(MgSiO3) = 36,5%, w(CaSiO3) = 63,5%.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити