Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 37. Узагальнення знань про неорганічні речовини

296.

Оксиди

основні

амфотерні

кислотні

2O, Ag2O, MgO

PbO, ZnO, Al2O3

Cl2O7, SiO2, SO2, CrO3

297. 1) МnО; б) основний;

2) МnO2; а) амфотерний;

3) Мn2O7; г) кислотний.

300. — цинк гідроксид;

— алюміній гідроксид;

— ферум(ІІІ) гідроксид;

— хром(ІІІ) гідроксид;

— плюмбум(ІІ) гідроксид;

— берилій гідроксид.

301. Солі складаються з металічних хімічних елементів і кислотного залишку: PbI2, MgF2, Na2S.

302. Дано:

Розв’язання:

1. Згідно з умовою задачі на кожні 7 г Сіліцію в сполуці припадає 16 г Оксигену і 1 г Гідрогену.

M(Si) = 28 г/моль, М(О) = 16 г/моль, М(Н) = 1 г/моль.

Знаходимо формулу речовини:

2. Для одержання цілочисельного співвідношення помножимо всі значення на 4: х : у : z = 1 : 4 : 4.

Отже, найпростіша формула речовини — H4SiO4.

Відповідь: формула сполуки — H4SiO4, це ортокремнієва кислота.

303. Дано:

Розв’язання:

Запишемо формулу для розрахунку масової частки хлороводню:

Звідки знайдемо масу НСl:

Нехай m(НСl) = х г, тоді, х = 0,2(1000 + х); х = 200 + 0,2х; 0,8x = 200; x = 250 г = m(НСl).

Обчислимо об’єм хлороводню.

Відповідь: V(НСl) = 153,4 л.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити