Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 38. Генетичні зв'язки між неорганічними речовинами

Кислотний оксид

Сіль

Оксигеновмісна кислота

Основний оксид

Основа (луг)

Амфотерний оксид

Амфотерний гідроксид

312. Дано:

Розв’язання:

Обчислимо кількість речовини натрію:

За першим рівнянням реакції кількості речо'вини натрію і натрій гідроксиду однакові. n(Na) = n(NaOH) = 0,05 моль.

За другим рівнянням реакції кількість речовини натрій гідроксиду вдвічі більша за кількість речовини сульфатної кислоти.

Відповідь: n(H2SO4) = 0,025 моль.

313. Дано:

Розв’язання:

Обчислимо кількість речовиніг алюміній нітрату:

За першим рівнянням реакції кількості речовини алюміній нітрату і алюміній гідроксиду однакові.

За другим рівнянням реакції кількість речовини алюміній гідроксиду вдвічі більша за кількість речовини алюміній оксиду.

Обчислимо масу алюміній оксиду: М(Аl2O3) = 102 г/моль.

Відповідь: m(Аl2O3) = 5,1 г.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити