Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 39. Неорганічні сполуки, довкілля і людина

323. Дано:

Розв’язання:

Обчислимо кількість речовини сульфатної кислоти:

За рівнянням реакції кількості речовини кальцій карбонату і сульфатної кислоти однакові.

n(H2SO4) = n(СаСO3) = 50 моль.

Обчислимо масу кальцій карбонату:

Відповідь: m(СаСО3) = 5000 г = 5 кг.

324. Дано:

Розв’язання:

Обчислимо маси хлороводню і натрій гідроксиду у промислових стоках.

Для розрахунків візьмемо однакові маси промислових стоків хлороводню і натрій гідроксиду

Обчислимо кількість речовини хлороводню у 10 кг промислових стоків:

Обчислимо кількість речовини натрій гідроксиду у 10 кг промислових стоків: M(NaOH) = 40 г/моль;

Запишемо рівняння реакції нейтралізації:

NaOH + НСl = NaCl + Н2O.

За рівнянням реакції кількості речовини натрій гідроксиду і хлороводню повинні бути однакові.

Знайдемо масу промислових стоків, у яких міститься 2 моль натрій гідроксиду.

10 кг — 0,4 моль,

х кг — 2 моль;

х = 50 кг промислових стоків.

За умовою задачі, густина обох рідин така сама, що й води. Тоді співвідношення об’ємів, у якому необхідно змішувати кислий та лужний промислові стоки для повної нейтралізації:

V(HCl) : V(NaOH) = 10 кг : 50 кг = 1V : 5V.

Відповідь: V(HCl) : V(NaOH) = 1V : 5V.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити