Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 5. Ізотопи. Сучасне формулювання періодичного закону

Пояснення

Нуклід — це різновид атомів з певним числом протонів і нейтронів у ядрі. Щоб позначити нуклід, необхідно біля символу елемента вказати масове число ядра А та протонне число Z.

Ізотопи — це нукліди, що мають однакове протонне число, але різне нейтронне число. Ізотопи позначають за допомогою символів або назв елементів з обов’язковим значенням нуклонного числа.

Його записують верхнім індексом ліворуч від символу елемента (1Н, 2Н, 3Н) або після назви елемента через дефіс (Хлор-35, Хлор-37). Ізотопи бувають стабільними і нестабільними (радіоактивними).

30.


20Ne

21Ne

40K

40Са

192Pt

Протонів

10

10

19

20

78

Нейтронів

10

11

21

20

114

Електронів

10

10

19

20

78

31.

32. Нукліди Титан-50, Данадій-50, Хром-50 відрізняються числом протонів, нейтронів і електронів:


50Ti

50V

50Сr

Протонів

22

23

24

Нейтронів

28

27

26

Електронів

22

23

24

33.

Дев’яти різним молекулам відповідають п’ять числових значень атомних мас.

34. Твердження учня, що відносна маса атома дорівнює відносній атомній масі відповідного елемента, наведеній у періодичній системі, справедливе тільки для 20-ти хімічних елементів, які представлені у природі одним нуклідом. Для іншої частини хімічних елементів, що мають декілька ізотопів, відносна атомна маса буде розраховуватись із урахуванням атомних часток ізотопів елемента (X1, Х2, X3, ... і т. д.) у їх природній суміші та відповідних нуклонних чисел (A1, А2, А3 і т. д.).

Тобто відповідь залежить від того, один чи кілька нуклідів елемента є в природі.

35. Дано:

Розв’язання:

Обчислюємо атомну частку нукліда 26Mg:

X(26Mg) = 100% - (78,7% + 10,1 %) = 11,2% або 0,112.

Обчислюємо відносну атомну масу Магнію, скориставшись формулою:

Відповідь: Ar(Mg) = 24,32.

36. Дано:

Розв'язання:

Знаходимо в періодичній системі значення відносної атомної маси Бору: Аг(В) = 10,812.

Обчислюємо атомну частку нукліда xВ:

Х(xВ) = 100% - 80,43% = 19,57% або 0,1957. Обчислюємо відносну атомну масу xВ, скориставшись формулою:

Нехай Аr(xВ) = х.

Тоді 10,812 = 0,8043 ∙ 11 + 0,1957x;

10,812 - 0,8043 ∙ 11 + 0,1957x;

10,812 - 8,8473 = 0,1957x; 0,1957x = 1,9647; x = 10. Отже, другим нуклідом Бору є 10В.

Відповідь: 10B.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити