Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 6. Сучасна модель атома

Пояснення

Електрон у атомі перебуває не в одній конкретній точці, а рухаючись, утворює електронну хмару, густина якої (електронна густина) показує, в яких місцях найбільша ймовірність перебування електрона.

Орбіталь — це область простору, в якій імовірність перебування електрона становить понад 90%.

Орбіталі характеризуються не тільки формою, але й енергією. Кілька орбіталей, що мають приблизно однакову енергію, утворюють енергетичний рівень, або енергетичний шар.

Кожен енергетичний рівень складається з енергетичних підрівнів, які утворені орбіталями, однаковими за формою та енергією.

Перший енергетичний рівень складається з одного s-підрівня, утвореного однією s-орбіталлю.

Другий рівень складається з двох підрівнів (s- і р-), утворених однією s-орбіталлю й трьома р-орбіталями.

Третій рівень складається з трьох підрівнів (s-, р-, і d-), утворених однією s-орбіталлю, трьома р-орбіталями й п’ятьма d-орбіталями.

На четвертому рівні додається ще сім f-орбіталей.

39. р-підрівень утворений трьома гантелеподібними р-орбіталями, які розміщені в просторі вздовж взаємно перпендикулярних осей х, у, z, тому їх ще називають рx-, рy-, рz-орбіталями.

s-підрівень утворений однією s-орбіталлю, яка має форму кулі, тому для її позначення не використовують індекс.

40. 1 — ґ, 2 — г, 3 — а, б, в.

41. Електрони можуть відрізнятися один від одного енергією, типом орбіталі, орієнтацією орбіталі у просторі, спіном. Електрон може бути спареним або неспареним.

42. Чим ближче до ядра перебуває електрон, тим менша його енергія. Тому s-електрон на 1-му енергетичному рівні має меншу енергію у порівнянні з р-електроном на 2-му енергетичному рівні.

43. Енергія всіх електронів 3-го енергетичного рівня більша, ніж електронів 2-го рівня. Але енергія 8-електронів 4-го рівня менша у порівнянні з енергією d-електронів 3-го рівня. Тому електронами спочатку заповнюється зовнішній 4s-підрівень при наявності вільного 3d-підрівня.

44. На відміну від електронної формули, графічний варіант дає більше інформації (спарений електрон чи ні, вакантна орбіталь чи ні).

45. У атомі не можливі 1 р- і 2 d-підрівні.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити