Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 7. Електронна будова атомів

Пояснення

Електрони в атомі розміщуються так, щоб їхня енергія була мінімальною. У першу чергу заповнюються орбіталі, що відповідають найменшій енергії. Енергетична послідовність атомних орбіталей співвідноситься з послідовністю заповнення орбіталей електронами.

На одній орбіталі можуть перебувати не більш ніж два електрони.

У межах одного енергетичного підрівня електрони розташовуються таким чином, щоб число неспарених електронів було максимальним.

Номер періоду, у якому розміщений елемент, вказує на кількість енергетичних рівнів у його атомі, а номер групи — на кількість електронів на зовнішньому рівні й максимальне значення валентності.

Атом за наявності вільних орбіталей на останньому енергетичному рівні може переходити у збуджений стан. _

46. Елемент знаходиться у другому періоді, тому його атом має два енергетичні рівні. На другому рівні знаходяться одна s-орбіталь і три р-орбіталі. Два із шести електронів спочатку заповнюють 2s-орбіталь.

Залишаються чотири електрони, які намагаються зайняти три порожні 2р-орбіталі спочатку по одному, а в разі відсутності вільних орбіталей «підселяються» до іншого електрона (ці електрони матимуть протилежні спіни) Отже, із шести електронів другого рівня — чотири спарені, два неспарені.

47. Елементи другого періоду Li, В, F — мають один неспарений електрон С і О — мають два неспарених електрони.

48. а) Не; б) Na; в) N; г) Na.

49. Елементи, в атомах яких кількість усіх s- і всіх р-електронів однакова:

О 1s22s22p4 — чотири s-електрони, чотири р-електрони;

Mg 1s22s22p63s2 — шість s-електронів, шість р-електронів.

50. а) елемент Фосфор — може мати валентність III, у збудженому стані за рахунок наявності вакантних 3d-орбіталей може мати валентність III і V;

б) елемент Хлор — може мати валентність І, у збудженому стані за рахунок наявності вакантних 3d-орбіталей може мати валентність I, III, V, VII.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити