Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас П. П. Попеля - 2017 рік

Розділ 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 8. Періодичний закон і електронна будова атомів

Пояснення

Періодичний закон нині формулюють так: властивості хімічних елементів, простих речовин, а також склад і властивості сполук перебувають у періодичній залежності від значень зарядів ядер атомів.

Фізична сутність періодичного закону полягає в тому, що зі зростанням зарядів ядер періодично змінюється електронна будова атомів, що зумовлює періодичну зміну хімічного характеру елементів, їхньої валентності, властивостей простих речовин і сполук.

За електронною будовою атомів розрізняють s-, р-, d-, f-eлементи.

У групі зверху вниз ↓

✵ Збільшується радіус атома.

✵ Зменшується сила притягання електронів до ядра.

✵ Збільшується здатність віддавати електрони.

✵ Посилюються металічні властивості.

У періоді зліва направо →

✵ Збільшується заряд ядра.

✵ Зменшується радіус атома.

✵ Збільшується електронегативність.

✵ Посилюються неметалічні властивості.

51. а) Поступово; б) періодично.

52. Нітроген N, р-елемент.

Неон Ne, р-елемент.

Натрій Na, s-елемент.

Нікель Ni, d-елемент.

Ніобій Nb, d-елемент.

Неодим Nd, f-елемент.

Нептуній Np, f-елемент.

Нобелій No, f-елемент.

53. Номер групи, у якій розміщений хімічний елемент, дорівнює числу електронів на зовнішньому рівні. Значить, у Хлору (Сl) на зовнішньому рівні буде 7 електронів; Плюмбуму (Рb) — 4 електрони; Арсену (As) — 5 електронів; Криптону (Кr) — 8 електронів.

54. За електронною формулою атома можна визначити номер періоду, групи, порядковий номер елемента, кількість енергетичних рівнів, типи орбіта- лей, кількість зовнішніх електронів, а за ними — валентність і загальну кількість електронів та протонів, у якому стані знаходиться атом: у збудженому чи основному.

55. а) s-елемент; б) р-елемент; в) р-елемент.

56. Радіус атома залежить від заряду ядра, кількості енергетичних рівнів.

57. Si — тому що має менший заряд ядра.

Вr — тому що має більше енергетичних рівнів.

Н — тому що має менший заряд ядра.

Na — тому що має більше енергетичних рівнів.

59. а) Не; б) Fr.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити