Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. В. Григоровича - 2017 рік

Тема 1. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 10. Нукліди. Ізотопи

Пояснення

Масове число = протонне число + нейтронне число

А = Z + N

Нуклід — це різновид атомів із певним числом протонів і нейтронів у ядрі.

Ізотопи — це різні нукліди одного хімічного елемента.

Позначення нуклідів.

1. Число протонів у ядрі дорівнює порядковому номеру елемента, отже, порядковий номер хімічного елемента 2.

Масове число = 2 + 1 = 3.

Заряд ядра, тобто протонне число, записуємо ліворуч унизу від символу хімічного елемента, а масове число ліворуч угорі — 23Не.

2.


17O

14С

137Cs

протонів

8

6

55

нейтронів

9

8

82

3. Ядра атомів нуклідів відрізняються числом нейтронів:

а) ядро атома Літію 6Li містить 3 нейтрони, a 7Li містить 4 нейтрони;

б) ядро атома Урану 235U містить 143 нейтрони, a 239U містить 147 нейтронів.

4. Знайдемо, скільки нейтронів містить нуклід 24Mg.

24 - 12 = 12 нейтронів.

Протонне число Натрію 11. Масове число дорівнює сумі протонного і нейтронного чисел. А = Z + N. А = 12 + 11 = 23. Отже, нуклід Натрію 23Na містить таке саме число нейтронів, що й нуклід 24Mg.

5. а) 2 протони і 2 нейтрони — 24Не;

б) 15 протонів і 16 нейтронів — 1531P;

в) 35 протонів і 45 нейтронів — 3580Вr.

6. а) ізотопи — 614С і 612С: 714N і 715N;

б) нукліди з однаковим нейтронним числом — 614С і 715N;

в) нукліди з однаковим нуклонним числом — 614С і 714N.

7. Дев’ять видів молекул води може бути утворено з трьох нуклідів Гідрогену і трьох нуклідів Оксигену

1Н216O

2Н216O

1Н22Н216O

1Н217O

2H217O

1Н22Н217O

1Н218O

2H218O

1Н22Н218O

8. Аr(В) = 10,81. Значення відносної атомної маси Бору не є цілим, це означає, що цей хімічний елемент існує у вигляді суміші декількох нуклідів. (10В (19,8 %) та 11В (80,2 %)).

9. Не маса, а саме заряд ядра є основною характеристикою, що відрізняє атоми одного виду від атомів іншого виду. Масове число нукліду Телуру більше за масове число Йоду, оскільки в атомі нукліду Телуру-128 міститься 52 протони і 76 нейтронів, а у в атомі нукліду Йоду-127 міститься 53 протони і 74 нейтрони.

10*. Альфа-випромінюванням називається потік позитивно заряджених частинок, що складаються з протонів і нейтронів. Такий потік виникає після розпаду атома якогось важкого елементу. Альфа-частинки здатні розлітатися в радіусі 50 мм від початкової точки випромінювання. Аркуш паперу, шкірні покриви людини можуть служити непоганим захистом від потоку цих самих частинок, тому особливої шкоди такі важкі частинки принести не зможуть. Однак, при попаданні всередину будь-якого організму найменшого джерела випромінювання з їжею або повітрям, опроміненню піддаються внутрішні органи, що є надзвичайно небезпечно для організму.

Бета-випромінюванням називається потік електронів. Ці частинки, іменовані електронами, набагато менші від альфа-частинок, але мають здатність до проникнення у будь-який організм на 2 см. Захистом від такого виду випромінювання може бути звичайний одяг, скло або тонкий лист металу. Потрапляючи на незахищені ділянки тіла, електрони ушкоджують тільки зовнішній покрив шкіри. Саме такий вид випромінювання викликає сильні опіки. Як у разі з альфа-частинками, внутрішнє опромінення становить більшу небезпеку, у порівнянні із зовнішнім опроміненням.

Гамма-випромінюванням називається потік фотонів, який, при зіткненні з атомами, втрачає частину енергії. Гамма-випромінювання поширюється на величезні відстані, однак, чим більша віддаленість від епіцентру випромінювання, тим менше заряду енергії залишається у фотонів. Ступінь впливу, безпосередньо, залежить від віддаленості до безпосередньої точки випромінювання. Такий вид випромінювання пошкоджує як внутрішні органи, так і шкірні покриви. Рівень проникнення всередину організму набагато більший у фотонів, ніж у електронів: захиститися допоможуть свинець і залізо.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити