Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. В. Григоровича - 2017 рік

Тема 1. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 15. Будова електронних оболонок і властивості хімічних елементів

Пояснення

Радіус атомів визначається розміром електронної оболонки. У періодах радіус атомів зменшується, а в групах — збільшується.

Властивості елементів та їхніх сполук зумовлені будовою електронних оболонок атомів.

Металічні властивості виявляють переважно елементи, в атомів яких на зовнішніх рівнях міститься не більш ніж три електрони. Атоми неметалічних елементів містять на зовнішньому рівні чотири й більше електронів.

У періодах металічні властивості елементів зі збільшенням порядкового номера послаблюються, а в групах — посилюються. Неметалічні властивості, навпаки, у періодах посилюються, а в групах — послаблюються.

1. а) атоми: Na, О, Fe;

б) катіони: Na+, Mg2+, NH4+;

в) аніони: SO42-, О2-, NO3-;

г) молекули: HNO3, O2, NO2.

3. а) атом Алюмінію містить 13 протонів і 13 електронів;

б) йон Аl3+ містить 13 протонів і 10 електронів.

4. У йоні Na+ — 10 електронів. Атом Неону містить 10 електронів, тому що число електронів у атомі дорівнює порядковому номеру.

5. У йонів S2-, Сl-, К+, Са2+ і атома Аргону однакове число електронів, електронна конфігурація 1s22s22p63s23p6.

6. а) до завершення зовнішнього енергетичного рівня атому Оксигену бракує 2 електрони;

б) до завершення зовнішнього енергетичного рівня атому Хлору бракує 1 електрон;

в) до завершення зовнішнього енергетичного рівня атому Фосфору бракує 3 електрони.

7. Електронну конфігурацію атома елемента, якому відповідає йон Е2+, можна визначити за електронною конфігурацією Аргону, додавши до неї 2 електрони. Отже, атом невідомого елемента містить 20 електронів.

Відповідь: атом Кальцію.

8. Атом Фосфору розташований у V-a групі Періодичної системи. На зовнішньому електронному рівні у нього знаходиться 5 електронів. Він може приєднати 3 електрони для завершення третього рівня, або віддати 5 електронів, для того щоб отримати стійку електронну оболонку Неону.

9. Висока хімічна активність лужних металів, які розміщуються у I-а групі, пояснюється наявністю в їхніх атомах єдиного валентного електрона, який вони легко віддають у хімічних реакціях. Втрачаючи цей електрон, атоми перетворюються на позитивно заряджені йони Ме+ з електронною конфігурацією інертних елементів.

Прості сполуки, утворені елементами, які розміщуються у VII-а групі, — активні неметали. Висока хімічна активність галогенів пояснюється тим, що в їхніх атомах на зовнішньому рівні міститься сім електронів. До його завершення бракує лише одного електрона, тому для них найхарактернішим є процес приєднання електрона, у результаті якого вони перетворюються на аніон з електронною конфігурацією інертних елементів.

10. а) електронна оболонка атома Натрію містить 11 електронів, а у йона Натрію 10 електронів;.

б) йон Натрію і атом Неону містять по 10 електронів. Але у йона Натрію більший заряд ядра, тому менший радіус електронної оболонки, ніж у атома Неону;

в) у йона К+ 18 електронів розміщуються на 3-х енергетичних рівнях, а у йона Натрію Na+ 10 електронів розміщуються на 2-х рівнях.

11. Подібні властивості елементів Флуору і Хлору обумовлені тим, що в їхніх атомах на зовнішньому рівні міститься сім електронів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити