Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. В. Григоровича - 2017 рік

Тема 1. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 16. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у Періодичній системі та за будовою атома

Пояснення

План характеристики

1. Розміщення в Періодичній системі (порядковий номер, період, група, підгрупа).

2. Будова атома (заряд ядра, скільки містить протонів, нейтронів, електронів, із скількох рівнів складається електронна оболонка, скільки електронів і електронних пар міститься на останньому електронному рівні, будова зовнішнього електронного рівня, електронна конфігурація).

3. Характеристика хімічного елемента (s-, р-, d-, f-елемент, металічний чи неметалічний, скільки електронів приймає до завершення електронного рівня).

4. Відносна атомна маса.

5. Вища валентність та формула вищого оксиду.

6. Гідрат вищого оксиду та його характер.

7. Формула леткої сполуки з Гідрогеном.

8. Порівняння металічних або неметалічних властивостей із властивостями елементів, що стоять поряд у періоді та підгрупі.

1. а) у четвертому періоді Калій виявляє найсильніші металічні властивості;

б) у четвертому періоді Бром виявляє найсильніші неметалічні властивості.

2. У головній підгрупі IV групи найсильніше виражені неметалічні властивості у Карбону.

3. Металічні властивості посилюються в ряду елементів: a) Al, Mg, Na; б) Са, Sr, Ва.

4. Берилій

1. Розміщення в Періодичній системі; порядковий номер 4; 2 період, II група, головна підгрупа.

2. Будова атома: заряд ядра +4, містить 4 протони, 5 нейтронів, 4 електрони.

Електронна оболонка складається з двох енергетичних рівнів. На зовнішньому рівні міститься одна електронна пара.

Будова зовнішнього електронного рівня:

Електронна конфігурація: 1s22s2 подана на схемі.

3. Характеристика хімічного елемента: s-елемент, металічний, до завершення електронного рівня віддає 2 електрони.

4. Відносна атомна маса — 9.

5. Вища валентність II, формула вищого оксиду ВеО.

6. Гідрат вищого оксиду Ве(ОН)2 амфотерна основа.

7. Леткої сполуки з Гідрогеном не утворює.

8. Металічні властивості виражені сильніше, ніж у Бору, але слабше, ніж у Літію і Магнію.

Оксиген

1. Розміщення в Періодичній системі: порядковий номер 8; 2 період, VI група, головна підгрупа.

2. Будова атома: заряд ядра +8, містить 8 протони, 8 нейтронів, 8 електронів. Електронна оболонка складається з двох енергетичних рівнів. На зовнішньому рівні міститься дві електронні пари і два неспарених електрони.

Будова зовнішнього електронного рівня подана на схемі.

Електронна конфігурація: 1s22s24.

3. Характеристика хімічного елемента: p-елемент, неметалічний, до завершення електронного рівня приймає 2 електрони.

4. Відносна атомна маса — 16.

5. Постійне значення валентності II.

7. Летка сполука з Гідрогеном — Н20 (за нормальних умов вода знаходиться у рідкому агрегатному стані за рахунок міжмолекулярних зв’язків).

8. Неметалічні властивості виражені сильніше, ніж у Сульфуру і Нітрогену, але слабше, ніж у Флуору.

Натрій

1. Розміщення в Періодичній системі: порядковий номер 11; 3 період, I група, головна підгрупа.

2. Будова атома: заряд ядра +11, містить 11 протонів, 12 нейтронів, 11 електронів.

Електронна оболонка складається з трьох енергетичних рівнів. На зовнішньому рівні міститься один неспарений електрон.

Будова зовнішнього електронного рівня:

Електронна конфігурація: 1s22s22p63s1.

3. Характеристика хімічного елемента: s-елемент, металічний, до завершення електронного рівня віддає 1 електрон.

4. Відносна атомна маса — 23.

5. Вища валентність І, формула вищого оксиду Na2O.

6. Гідрат вищого оксиду NaOH, розчинна основа

7. Леткої сполуки з Гідрогеном не утворює.

8. Металічні властивості виражені сильніше, ніж у Літію і Магнію, але слабше, ніж у Калію.

Фосфор

1. Розміщення в Періодичній системі: порядковий номер 15; 3 період, V група, головна підгрупа.

2. Будова атома: заряд ядра +15, містить 15 протонів, 16 нейтронів, 15 електронів.

Електронна оболонка складається з трьох енергетичних рівнів. На зовнішньому рівні міститься одна електронна пара.

Будова зовнішнього електронного рівня:

Електронна конфігурація: 1s22s22p63s23p3.

3. Характеристика хімічного елемента: s-eлемент, металічний, до завершення електронного рівня віддає 1 електрон.

4. Відносна атомна маса — 31.

5. Вища валентність V, формула вищого оксиду Р2O5.

6. Гідрати вищого оксиду НРO3, Н3РO4, кислоти.

7. Летка сполука з Гідрогеном Н3Р.

8. Неметалічні властивості виражені сильніше, ніж у Арсену і Сульфуру, але слабше, ніж у Сульфуру і Нітрогену.

5. Найпоширеніший елемент у природі Б — Оксиген. Цей хімічний елемент розташований у 2-му періоді. Отже, елементи А, В також елементи 2-го періоду. Електрони у їхніх атомах розташовані на 2-х енергетичних рівнях, а у елемента Карбону число енергетичних рівнів у два рази менше, ніж число електронів на його зовнішньому рівні. У другому періоді тільки Літій утворює луг.

Отже, А — Карбон, Б — Оксиген, В — Літій. Ці елементи утворюють речовину складу Li2СO3 і СO2.

6*. Гідроген у Періодичній системі можна знайти в головних підгрупах І та VII груп. Кожний варіант розташування елемента має свої підстави.

Гідроген, як і лужні елементи, є одновалентним. Його атом містить на останньому (єдиному) енергетичному рівні один електрон. Водночас Гідроген подібний до галогенів. Це неметалічний елемент. Значення його валентності збігається з мінімальним значенням валентності галогенів. Проста речовина Гідрогену — газ водень Н2 — складається з двохатомних молекул, як і галогени F2, Сl2, Вr2, І2, а також має деякі спільні з ними властивості.






Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити