Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. В. Григоровича - 2017 рік

Тема 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 18. Ковалентний зв'язок

1. а) атоми Хлору на зовнішньому енергетичному рівні містять 3 електронні пари і 1 неспарений електрон —

б) атоми Сульфуру на зовнішньому енергетичному рівні містять 2 електронні пари і 2 неспарені електрони —

в) атоми Фосфору на зовнішньому енергетичному рівні містять 1 електронну пару і 3 неспарені електрони —

2. а) атом Флуору містить один неспарений електрон; б) молекула фтору не містить неспарених електронів.

3. Атоми елементів при утворенні хімічного зв’язку прагнуть змінити електронну оболонку до конфігурації найближчого інертного елемента, віддаючи або приєднуючи електрони. Оболонки атомів інертних елементів відрізняються особливою стійкістю, тому що їхній зовнішній енергетичний рівень вже заповнений.

4. а) У молекулі водню зв’язок між атомами здійснюється за рахунок електронів які знаходяться на першому енергетичному рівні;

б) у молекулі хлору зв’язок між атомами здійснюється за рахунок електронів, які знаходяться на третьому енергетичному рівні.

5.

хлороводень НСl

атоми у молекулі містять одну спільну і три неподілені електронні пари;

сірководень H2S

атоми у молекулі містять дві спільні і дві неподілені електронні пари;

амоніак NH3

атоми у молекулі містять три спільні і одну неподілену електронну пару;

метан СН4

атоми у молекулі містять чотири спільних електронних пари.

6. Молекула сірки S2.

При взаємодії двох атомів Сульфуру, кожний з яких має два неспарених електрони, утворюється одночасно дві спільні електронні пари. Завдяки цьому кожний атом Сульфуру отримує завершений зовнішній енергетичний рівень із восьми електронів (октет).

7. а) НСl, НВr; б) F2, Сl2; в) O2.

8*. Основний стан:

Збуджений стан — чотири неспарених електрони:

Збуджений стан — шість неспарених електронів:

Сульфур(ІV) оксид, SO2

Сульфур(VІ) оксид, SO3

9*. Елемент Фосфор — в основному стані тривалентний, має три неспарених електрони, у збудженому стані за рахунок наявності вакантних 3d-орбіталей може мати валентність V;

Елемент Хлор — в основному стані одновалентний, має один неспарений електрон, у збудженому стані за рахунок наявності вакантних 3d-орбіталей може мати валентність III, V, VII.

10*. Однакове для механізмів — утворення зв’язку за рахунок спільних електронних пар. Відмінне — у рекомбінаційному механізмові обидва атоми надають електрони для утворення спільної електронної пари, а за донорно-акцепторним механізмом ковалентний зв’язок утворюється за рахунок взаємодії частинок, одна з яких має пару електронів — донор, а друга — вільну орбіталь акцептор.

Наприклад, механізм утворення йону амонію: Нітроген у молекулі амонію має неподілену пару і виступає донором, катіон Гідрогену має вільну орбіталь і виконує роль акцептора.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити