Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. В. Григоровича - 2017 рік

Тема 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 19. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок

1.

Ковалентний зв’язок

полярний

неполярний

NH3, F2O, CLF3, NO2, NO.

S8, O2, F2, P4, N2.

2. СН4, NH3, Н2O, HF.

3.

Пари елементів

Li—Сl

Be—Cl

B—Cl

C—Cl

Li

Сl

Be

Cl

В

Cl

C

Cl

Електро негативність елементів

0,98

3,16

1,57

3,16

2,04

3,16

2,55

3,16

Різниця електронегативностей (ДЕН)

найбільш полярний

2,18

1,59

1,12

0,61


Пари елементів

N—Сl

O—Cl

F—ClN

Сl

O

Cl

F

ClЕлектронегативність елементів

3,04

3,16

3,44

3,16

3,98

3,16Різниця електронегативностей (ДЕН)

найменш полярний

0,12

0,28

0,824. Н2, неполярний зв’язок;

НСl, ΔЕН = 3,16 - 2,20 = 0,96;

HF, ΔЕН = 3,98 - 2,20 = 1,78 найполярніша молекула;

ClF, ΔЕН = 3,98 - 3,16 = 0,82;

Сl2, неполярний зв’язок;

F2, неполярний зв’язок.

5. Йодоводень НІ, ΔЕН = 2,66 - 2,20 = 0,46;

хлороводень НСl, ΔЕН = 3,16 - 2,20 = 0,96;

бромоводень НВr, ΔЕН = 2,96 - 2,20 = 0,76;

вода Н2O, ΔЕН = 3,44 - 2,20 = 1,24; найбільша полярність зв’язку;

сірководень H2S, ΔЕН = 2,58 - 2,20 = 0,38;

хлор Сl2, неполярний зв’язок, найменша полярність зв’язку;

метан СН4, ΔЕН = 2,55 - 2,20 = 0,35;

фосфін РН3, ΔЕН = 2,20 - 2,19 = 0,01.

6. У Хлору електронегативність більша, ніж у Гідрогену, отже, атоми Хлору сильніше притягують спільну електронну пару, ніж атоми Гідрогену. Це призводить до зміщення спільної електронної пари в бік атома Хлору і збільшення на ньому електронної густини. Як наслідок, на атомі Хлору з’являється певний надлишковий негативний заряд. На атомі Гідрогену, навпаки, електронна густина зменшується, отже, на ньому з’являється певний позитивний заряд —

У Флуору електронегативність більша, ніж у Хлору, отже, атоми Флуору сильніше притягують спільну електронну пару, ніж атоми Хлору. Це призводить до зміщення спільної електронної пари в бік атома Флуору і збільшення на ньому електронної густини. Як наслідок, на атомі Флуору з’являється певний надлишковий негативний заряд. На атомі Хлору, навпаки, електронна густина зменшується, отже, на ньому з’являється певний позитивний заряд —

Різниця електронегативностей — ΔЕН(НСl) = 3,16 - 2,20 = 0,96;

Різниця електронегативностей — ΔEH(ClF) = 3,98 - 3,16 = 0,82.

У молекулах НСl і ClF частковий заряд Хлору за абсолютною величиною приблизно однаковий.

7. Атоми О — S — Se — Те розташовані у VI-а групі. Електронегативність у групі послаблюється — зверху вниз. У ряду Н2O, H2S, H2Se, Н2Те полярність зв’язку зменшується тому, що чим менша різниця електронегативності між атомами, що утворюють зв’язок, тим менша полярність цього зв’язку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити