Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. В. Григоровича - 2017 рік

Тема 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 20. Йонний зв'язок

1. Йонний зв’язок виникає в результаті притягання протилежно заряджених йонів, а ковалентний — за рахунок утворення спільних електронних пар.

2. Формули сполук, у яких Оксиген утворює зв’язок:

а) йонний — Na2O, ВаО;

б) ковалентний — СO2, SO2.

3. а) ковалентний неполярний: Н2, O2, N2, F2;

б) ковалентний полярний: HВr, СO2, CO, NO2, NH3, NF3, OF2;

в) йонний: Na2O, CaO, K3N, MgF2.

4. а) калій флуорид:

б) магній оксид

в) алюміній бромід

5. Йони Алюмінію і йони Флуору закономірно чергуються вздовж трьох взаємно перпендикулярних напрямків. При цьому йон Флуору оточує два йони алюмінію, а йон Алюмінію — шість йонів Флуору.

7. Йонна кристалічна решітка містить в своїх вузлах іони. Зв’язок між йонами обумовлений електростатичною взаємодією. Кожен йон контактує з кількома йонами протилежного заряду, у зв’язку з чим в іонному кристалі окремі молекули не можуть бути виділені. Число йонів, які оточують протилежнозаряджений йон, не співпадає з числом валентності хімічного елемента, а залежить як від співвідношення значень зарядів, так і від співвідношення розмірів іонів, що складають кристалічну решітку.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити