Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. В. Григоровича - 2017 рік

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 24. Кількість речовини. Моль - одиниця кількості речовини. Число Авогадро

1. Дано:

Розв’язання:

Скористаємося формулою, яка відображає зв’язок між кількістю речовини і кількістю молекул:

Відповідь: N(Н2O) = 3,01 ∙ 1023 молекул.

2. Дано:

Розв’язання:

Відповідь: N(цукру) = 9,03 ∙ 1023 молекул.

3. Дано:

Розв’язання:

Відповідь: n(N2) = 0,15 моль.

4. Дано:

Розв’язання:

а) В одній молекулі вуглекислого газу міститься два атоми Оксигену. Отже, в 0,5 моль вуглекислого газу міститься 1 моль атомів Оксигену.

n(О) = 1 моль.

б) В одній молекулі вуглекислого газу міститься два атоми Оксигену. Отже, в 2 моль вуглекислого Газу міститься 4 моль атомів Оксигену.

n(О) = 4 моль.

Відповідь: а) n(О) = 1 моль, б) n(О) = 4 моль.

5. Дано:

Розв’язання:

В одній молекулі озону міститься три атоми Оксигену.

Отже, число молекул озону буде втричі меншим за число атомів Оксигену, Отже:

6. Дано:

Розв’язання:

а) В одній молекулі хлору міститься два атоми Хлору.

Отже, в 1 моль хлору міститься 2 моль атомів Хлору. Отже: N(Cl) = 2 моль;

б) В одній молекулі сульфатної кислоти міститься два атоми Гідрогену, один атом Сульфуру і чотири атоми Оксигену.

Отже, в 1 моль сульфатної кислоти міститься 2 моль атомів Гідрогену, 1 моль атомів Сульфуру і 4 моль атоми Оксигену.

в) В одній молекулі ортофосфатної кислоти міститься три атоми Гідрогену, один атом Фосфору і чотири атоми Оксигену.

Отже, в 1 моль ортофосфатної кислоти міститься 3 моль атомів Гідрогену, 1 моль атомів Фосфору і 4 моль атоми Оксигену.

г) В одній формульній одиниці ферум (III) оксиду на два атоми Феруму припадає три атоми Оксигену.

Отже, в 1 моль ферум (III) оксиду міститься 2 моль атомів Феруму, 3 моль атомів Оксигену.

д) В одній формульній одиниці кальцій гідроксиду на один атом Кальцію припадає два атоми Оксигену і Гідрогену.

Отже, в 1 моль кальцій гідроксиду міститься 1 моль атомів Кальцію, 2 моль атомів Оксигену і 2 моль атомів Гідрогену.

Відповідь: а) n(Сl) = 2 моль; б) n(Н) = 2 моль, n(S) = 1 моль, n(О) = 4 моль; в) n(Н) = 3 моль, n(Р) = 1 моль, n(О) = 4 моль; г) n(Fe) = 2 моль, n(О) = 3 моль; д) n(Са) = 1 моль, n(О) = 2 моль, n(Н) = 2 моль.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити