Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. В. Григоровича - 2017 рік

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 25. Молярна маса

1.

2. Дано:

Розв’язання:

Обчислюємо молярну масу водню:

Обчислюємо молярну масу кисню:

Обчислюємо молярну масу води:

Відповідь: а) m(Н2) = 4 г; б) m(O2) = 96 г; в) m(Н2O) = 90 г.

3. Дано:

Розв’язання:

а) Обчислимо кількість речовини цинку за відомим числом атомів:

За визначеною кількістю речовини обчислимо масу:

б) Обчислимо кількість речовини кисню за відомим числом молекул:

За визначеною кількістю речовини обчислимо масу:

в) Обчислимо кількість речовини сульфатної кислоти за відомим числом молекул.

За визначеною кількістю речовини обчислимо масу:

Обчислюємо молярну масу сульфатної кислоти:

Відповідь: a) m(Zn) = 1,3 г; б) m(O2) = 96 г; в) m(H2SO4) = 0,98 г.

4. Знаходимо відносну молекулярну масу H2S сірководню:

Молярна маса чисельно дорівнює відносній молекулярній масі, отже: M(H2S) = 34 г/моль.

(Далі алгоритм розрахунків повторюється).

5. Дано:

Розв’язання:

а) Для того щоб обчислити кількість речовини, достатньо знати масу m цієї речовини і її молярну масу М:

б) Обчислюємо молярну масу азоту

в) Обчислюємо молярну масу крейди:

г) Обчислюємо молярну масу харчової соди:

Відповідь: a) n(Fe) = 0,125 моль; б) n(N2) = 0,75 моль; в) n(СаСO3) = 5 моль; г) n(NaHCO3) = 119 моль.

6. Дано:

Розв’язання:

Для того щоб обчислити масу, потрібно кількість речовини n помножити на її молярну масу М:

Відповідь: a) m(H2O) = 90 г; б) m(С12Н22О11) = 1710 г; m(Аu) = 985 г.

7. Дано:

Розв’язання:

Для того щоб обчислити молярну масу М, потрібно її масу m розділити на кількість речовини n:

— Сu мідь;

— Mg магній;

— S сірка, або кисень O2.

Відповідь: а) М(Сu) = 63,5 г/моль; б) М(Mg) = 24 г/моль; в) М(S) = 32 г/моль.

8. а) Дано:

Розв'язання:

Обчислюємо молярну масу сполук:

Відповідь: маса кисню більша.

б) Дано:

Розв’язання:

Обчислюємо молярну масу сполук:

Відповідь: маса хлору більша.

в) Дано:

Розв’язання:

m = М ∙ n

Більшу масу матиме речовина з більшою молярною масою, тому що кількість речовини, за умовою задачі, однакова.

Обчислюємо молярну масу сполук:

Відповідь: маса негашеного вапна більша.

9. Дано:

Розв’язання:

Обчислимо масу води за відомими об’ємом і густиною:

m(Н2O) = 1 г/мл ∙ 200 мл = 200 г.

Молярна маса води М(Н2O) = 18 г/моль.

Для того щоб обчислити кількість речовини n, потрібно її масу m розділити на молярну масу М:

Обчислимо число молекул води як добуток кількості речовини:

Відповідь: N(Н2O) = 6,7 ∙ 1024 молекул.

10. Дано:

Розв’язання:

а) В одній молекулі сірчистого газу міститься два атоми Оксигену.

Кількість атомів Оксигену буде вдвічі більшою за кількість молекул сірчистого газу. Отже, 3 моль молекул сірчистого газу буде містити 6 моль атомів Оксигену:

б) Обчислимо кількість речовини купрум (II) оксиду:

В одній формульній одиниці купрум(ІІ) оксиду міститься один атом Оксигену. Кількість атомів Оксигену буде такою ж, як і кількість формульних одиниць купрум(ІІ) оксиду.

Відповідь: а) n(O) = 6 моль, N(О) = 3,6 ∙ 1024 атомів; б) n(О) = 0,5 моль, N(О) = 3,01 ∙ 1023 атомів.

11. Дано:

Розв’язання:

Обчислюємо молярну масу сполук:

Обчислюємо кількості речовини кисню і озону:

У більшій кількості речовини міститься більше молекул. Отже, N(O2) > N(O3).

Відповідь: більше молекул міститься у кисні.

12. Дано:

Розв’язання:

Обчислюємо молярну масу нітратної кислоти:

Обчислюємо кількість речовини нітратної кислоти:

В одній молекулі нітратної кислоти міститься один атом Гідрогену, один Нітрогену і три атоми Оксигену.

Кількість атомів Гідрогену і кількість атомів Нітрогену буде такою ж, як і кількість речовини нітратної кислоти, кількість атомів Оксигену буде втричі більшою за кількість молекул нітратної кислоти. Отже, 1,94 моль молекул нітратної кислоти буде містити 1,94 моль атомів Гідрогену'і Нітрогену та 5,82 моль атомів Оксигену:

n(Н) = 1,94 моль; n(N) = 1,94 моль; n(О) = 5,82 моль.

Відповідь: n(HNO3) = 1,94 моль, n(Н) = 1,94 моль, n(N) = 1,94 моль, n(О) = 5,82 моль.

13. Дано:

Розв’язання:

Для того щоб обчислити молярну масу М, потрібно її масу m розділити на кількість речовини n:

Речовина з молярною масою 16 може містити тільки один атом Карбону і чотири атоми Гідрогену. Отже, формула речовини СН4, це метан.

Відповідь: СН4.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити