Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. В. Григоровича - 2017 рік

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 26. Молярний об'єм

1. Дано:

Розв’язання:

Розв’язання:

Відповідь: V(N2) = 44,8 л; V(O2) = 11,2 л; V(F2) = 5,6 л.

2. Дано:

Розв’язання:

Обчислимо кількість речовини водню:

Кількість молекул буде дорівнювати добутку кількості речовини на сталу Авогадро:

Отже, у 5,6 л водню, азоту, невідомого газу буде міститися однакове число молекул

У об’ємі води 5,6 л буде міститися більше молекул, ніж у газів, тому що за нормальних умов вода є рідиною.

Відповідь: N(H2) = N(N2) = N(газ) = 1,5 ∙ 1023 молекул, для води число молекул буде більшим.

3. Дано:

Розв’язання:

Відповідь: V(СН4) = 112 л, V(H2S) = 44,8 л, V(NH3) = 94,8 л.

4. Дано:

Розв'язання:

Згідно із законом Авогадро, в однакових об’ємах будь-яких газуватих речовин за однакових умов міститься однакове число молекул цих речовин. Отже, у однакових об’ємах метану і амоніаку буде міститися однакове число молекул. А у об’ємі амоніаку 300 л буде міститися втричі більше молекул, ніж у об’ємі метану 100 л.

Відповідь: V(NH3) = 300 л.

5. Дано:

Розв'язання:

Згідно із законом Авогадро, в однакових об’ємах будь-яких газуватих речовин за однакових умов міститься однакове число молекул цих речовин.

Співідношення об’ємів газів:

У 20 л амоніаку буде міститися вдвічі більше молекул, ніж у 10 л хлору. Молекула метану складається з п’яти атомів, а молекула хлору з двох.

Якщо, то

Відповідь: число молекул хлору вдвічі більше, число атомів метану більше у 1,25 рази.

6. Дано:

Розв’язання:

Відповідь: а) N(O2) = 2,68 ∙ 1025 молекул; б) N(O2) = 1,875 ∙ 1025 молекул.

7. Дано:

Розв’язання:

Обчислимо кількість речовини у 100 л амоніаку:

Обчислимо кількість речовини у 100 г амоніаку:

Порція амоніаку має більшу кількість речовини, а значить, і більшу кількість молекул.

Відповідь: у 100 г амоніаку міститься більше молекул.

8. Дано:

Розв’язання:

Відповідь: a) V(H2) = 112 л; б) V(H2) = 224 л.

9. Більше молекул буде МІСТИТИСЬ у порції газу з найбільшою кількістю речовини. Кількість речовини обчислюється за формулою: За умовою задачі маси газів однакові, отже, кількість речовини буде найбільшою для газу з найменшою молярною масою.

Відповідь: у посудині з амоніаком буде найбільша кількість молекул.

10. Дано:

Розв’язання:

Відповідь: число молекул у амоніаку буде більше у 1,65 разів.

11. Дано:

Розв'язання:

Відповідь: m(H2S) = 17 г.

12. Дано:

Розв’язання:

Згадаємо, що молярна маса дорівнює масі речовини кількістю 1 моль.

1 моль будь-якого газу займає об’єм 22,4 л. Позначимо молярну масу газу х г/моль.

За умовою задачі маса 1 л газу дорівнює 1,25 г, а маса 22,4 л газу — х г.

Складемо пропорцію: Звідки

Масу молекули можна обчислити, знаючи відносну молекулярну масу Мг речовини:

Відповідь:

13. Дано:

Розв’язання:

V = n ∙ Vm, — з формули видно, що вуглекислий газ і кисень будуть займати однаковий об’єм, тому що у них однакова кількість речовини.

V(CO2) = V(O2) = 1,5 моль ∙ 22,4 л/моль = 33,6 л/моль.

m = М ∙ n — маса залежить не тільки від кількості речовини, а і від її молярної маси.

Відповідь: об’єми однакові, маси різні.

15*. а) Потрібно зважити порції кисню, азоту, водню об’ємом 22,4 л, який відповідає кількості речовини 1 моль. Отримані маси порівняти з відносними атомними масами. Таким чином буде зрозуміло, що молекули двохатомні.

б) Два об’єми водню з вибухом реагують з одним об’ємом кисню, утворюючи 2 об’єми газоподібної водяної пари. Це доводить, що на дві молекули води в реакції витрачається дві молекули водню і одна молекула кисню, отже, реакція відбувається за рівнянням 2Н2 + O2 = 2Н2O. Отже, молекула води має склад Н2O.

в) Три об’єми водню реагують з одним об’ємом кисню, утворюючи 2 об’єми амоніаку. Це доводить, що на дві молекули амоніаку в реакції витрачається три молекули водню і одна молекула кисню, отже, реакція відбувається за рівнянням 3Н2 + N2 = 2NH3. Отже, молекула амоніаку має склад NH3.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити