Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. В. Григоровича - 2017 рік

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 27. Відносна густина газів

2. Дано:

Розв’язання:

Щоб з’ясувати, який газ важчий і у скільки разів, необхідно обчислити відносну густину газів: M(N2) = 2 ∙ 14 = 28 г/моль;

Відповідь: а) кисень важчий за водень у 16 разів; б) кисень важчий за азот у 1,14 разів.

Відповідь: найменша відносна густина за воднем у гелію.

4. а) за воднем

б) за повітрям:

6. Дано:

Розв’язання:

Якщо молярна масу газу х г/моль, то за умовою задачі маса 1 л газу дорівнює 1,251 г, а маса 22,4 л газу — х г.

Складемо пропорцію:

Звідки

Відповідь: DH2 (газ) = 14.

7. Дано:

Розв’язання:

звідси

Таку молярну масу має озон — O3.

22,4 л мають масу 48 г, а 1 л має масу — х г.

Складаємо пропорцію: Звідки

Відповідь: М(O3) = 48 г/моль, один літр газу має масу 2,14 г.

9. Дано:

Розв’язання:

звідси

Відповідь: DH2 (газ) = 32.

10. Дано:

Розв’язання:

звідси

Таку молярну масу має озон — O3.

звідси

Таку молярну масу має сульфур(ІV) оксид — SO2.

Відповідь: Озон і сульфур(ІV) оксид — SO2.

11. Дано:

Розв’язання:

звідси

Карбон утворює два газоподібних оксиди СО і СO2. Це не може бути СО, тому що Мr(СО) = 28, а відповідного оксиду Нітрогену не існує.

Обчислимо відносну молекулярну масу карбон(ІV) оксиду:

Таку молярну масу має нітроген(І) оксид — N2O.

Відповідь: СO2 і N2O.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити