Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. В. Григоровича - 2017 рік

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 28. Класи неорганічних сполук

1. — фосфор(V) оксид; — сульфур(ІV) оксид; — натрій оксид; —магній оксид; —кальцій оксид; —манган(VІІ) оксид; —станум(ІV) оксид; —йод(V) оксид; —хром(VІ) оксид; —купрум(І) оксид; — купрум(ІІ) оксид.

7. КОН — калій гідроксид, Mg(OH)2— магній гідроксид, Sn(OH)2— станум(ІІ) гідроксид, Zn(OH)2— цинк гідроксид, Сr(ОН)3 — хром(ІІІ) гідроксид, Сu(ОН)2 — купрум(ІІ) гідроксид, Ва(ОН)2 — барій гідроксид.

8. a) AgCl, РbСl2 — нерозчинні у воді; б) NaHCO3, Са(НСO3)2, Na2CO3, К2СO3 — розчинні у воді.

9. — калій сульфат; — хром(ІІІ) нітрат; — магній хлорид; — купрум(ІІ) сульфат; — станум(ІІ) хлорид; — аргентум(І) нітрат; — алюміній ортофосфат; —барій сульфіт; —барій сульфид; —барій сульфат; —натрій силікат; —натрій бромід; —манган(ІІ) сульфат; —аргентум(І) сульфід; — магній ортофосфат.

10. СаCl2 — кальцій хлорид, MgCO3 — магній карбонат, Zn(NO3)2— цинк нітрат, Al(NO3)3— алюміній нітрат, К2СO3 — калій карбонат, Na2SO4 — натрій сульфат, CaSiO3 — кальцій силікат, AgCl — аргентум хлорид, MgSO3 — магній сульфіт, Al2S3 — алюміній сульфід.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити