Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. В. Григоровича - 2017 рік

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 29. Оксиди: фізичні властивості, поширеність та застосування

1.

основні

кислотні

амфотерні

СаО — кальцій оксид

К2О — калій оксид

ВаО — барій оксид

Р2Об — фосфор(V) оксид

Р2O3 — фосфор(ІІІ) оксид

В2O3 — бор оксид

ZnO — цинк оксид

Аl2O3 — алюміній оксид

2. a) CO2 вуглекислий газ — карбон(IV) оксид, міститься в повітрі й необхідний для фотосинтезу;

б) NO нітроген(ІІ) оксид — оксид, що утворюється в атмосфері при спалаху блискавки;

в) СаО кальцій оксид — негашене вапно, «гасять» водою;

г) SiO2 сіліцій(ІV) оксид — є основною складовою піску;

д) СО карбон(ІІ) оксид — отруйний оксид, що називають чадним газом;

е) Fe2O3ферум(ІІІ) оксид — утворюється при іржавінні виробів із заліза.

3. —манган(ІІ) оксид; —манган(ІІІ) оксид; —манган(IV) оксид; — манган(VІІ) оксид.

4. Дано:

Розв’язання:

Обчислимо відносні молекулярні маси: хром(ІІІ) оксид — Сr2O3

хром(VІ) оксид — СrO3

Розрахуємо масові частки елементів у хром(ІІІ) оксиді:

Розрахуємо масові частки елементів у хром(VІ) оксиді:

Сr2O3 — амфотерний,

СrO3 — кислотний.

Відповідь: масові частки елементів у Сr2O3 — ω(Сr) = 68%, ω(О) = 32%; масові частки елементів у СrO3 — ω(Се) = 52%, ω(О) = 48%.

6. 2Mg + O2 = 2MgO — магній оксид;

4Li + O2 = 2Li2O — літій оксид;

С + O2 = СO2 — карбон(ІV) оксид.

7. Дано:

Розв’язання:

Одна молекула нітроген (І) оксиду містить два атоми Нітрогену. Отже, кількість і число атомів Нітрогену в нітроген(І) оксиді вдвічі більші за кількість і число молекул оксиду.

Nатомів(N) = 1,5 ∙ 1023.

Відповідь: Nатомів(N) = 1,5 ∙ 1023.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити