Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. В. Григоровича - 2017 рік

Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу

§ 3. Обчислення за формулами хімічних речовин

Пояснення

Відносна молекулярна маса Мг показує, у скільки разів маса певної молекули більша за 1/12 маси атома Карбону (1 а. о. м.).

Відносна молекулярна маса дорівнює сумі відносних атомних мас усіх хімічних елементів, що містяться у складі молекули, з урахуванням числа атомів кожного елемента.

де Мr(AxBy) — відносна молекулярна маса сполуки АxВy;

Аг — відносна атомна маса елементів А і В;

х, у — число атомів елементів А і В.

Масова частка елемента показує, яка частина маси речовини припадає на атоми даного елемента. Її обчислюють як відношення атомної маси даного елемента з урахуванням числа його атомів у молекулі до відносної молекулярної маси речовини:

де ω(Е) — масова частка хімічного елемента Е, виражена в частках одиниці;

n — число атомів елемента Е, позначене індексом у формулі сполуки;

Аг — відносна атомна маса елемента Е;

Мг — відносна молекулярна маса речовини.

2. а) Дано:

Розв’язання:

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу сполуки:

2. Розраховуємо масову частку Нітрогену:

3. Розраховуємо масову частку Оксигену:

Відповідь: ω(N) = 30,4 %, ω(О) = 69,6%.

б) Дано:

Розв’язання:

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу сполуки:

2. Розраховуємо масову частку Плюмбуму:

3. Розраховуємо масову частку Хлору:

Відповідь: ω(Рb) = 74,5%, ω(Сl) = 25,5%.

в) Дано:

Розв'язання:

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу сполуки:

2. Розраховуємо масову частку Натрію:

3. Розраховуємо масову частку Карбону:

4. Розраховуємо масову частку Оксигену:

Відповідь: ω(Na) = 43,4%, ω(С) = 11,3%, ω(O) = 45,3%.

г) Дано:

Розв'язання:

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу сполуки:

2. Розраховуємо масову частку Гідрогену:

3. Розраховуємо масову частку Сульфуру:

4. Розраховуємо масову частку Оксигену:

Відповідь: ω(Н) = 2%, ω(S) = 32,7%, ω(О) = 65,3%.

д) Дано:

Розв'язання:

1. Обчислюємо відносну молекулярну масу сполуки:

2. Розраховуємо масову частку Барію:

3. Розраховуємо масову частку Фосфору:

4. Розраховуємо масову частку Оксигену:

Відповідь: ω(Н) = 2%, ω(S) = 32,7%, ω(О) = 65,3%.

3. Дано:

Розв’язання:

1. Записуємо розрахункову формулу:

Підставляємо дані з умови задачі:

Відповідь: ω(глюкози) = 2,5%.

4. Дано:

Розв’язання:

1. Записуємо розрахункову формулу:

Підставляємо дані з умови задачі: m(солі) = 0,05 ∙ 150 г = 7,5 г.

Відповідь: m(солі) = 7,5 г.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити