Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. В. Григоровича - 2017 рік

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 33. Хімічні властивості лугів і нерозчинних гідроксидів

2. LiOH — літій гідроксид, Li2SO4 — літій сульфат; Mg(OH)2— магній гідроксид, MgSO4 — магній сульфат; Ni(OH)2— нікол(ІІ) гідроксид, NiSO4 — нікол(ІІ) сульфат; RbOH — рубідій гідроксид, Rb2SO4 — рубідій сульфат.

10. Дано:

Розв’язання:

Записуємо рівняння реакції: 2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O.

За рівнянням визначаємо, що:

У цьому співвідношенні замінюємо кількість речовини вуглекислого газу на співвідношення об’ємів, а натрій карбонату на співвідношення мас:

Відповідь: m(Na2CO3) = 148,4 г.

11. Дано:

Розв’язання:

Записуємо рівняння реакції: Fe2O3 + 6HNO3 = 2Fe(NO3)3 + 3H2O.

За рівнянням визначаємо:

У цьому співвідношенні замінюємо кількість речовини ферум(ІІІ) оксиду і ферум(ІІІ) нітрату на співвідношення мас:

Відповідь: m(Fe2O3) = 12 r.

13. Дано:

Розв’язання:

Записуємо рівняння реакції: NaOH + НСl = NaCl + Н2O.

За рівнянням визначаємо, що:

У цьому співвідношенні замінюємо кількість речовини натрій гідроксиду і натрій хлориду на співвідношення мас:

Відповідь: m(NaCl) = 117 г.

15. Дано:

Розв’язання:

Записуємо рівняння реакції: NaOH + НСl = NaCl + H2O.

За рівнянням визначаємо, що:

У цьому співвідношенні замінюємо кількість речовини натрій гідроксиду і натрій хлориду на співвідношення мас:

Відповідь: m(NaCl) = 117 г.

16. Дано:

Розв’язання:

Записуємо рівняння реакції горіння вугілля: С + O2 = СO2 (1)

Відому масу вугілля виражаємо через кількість речовини:

За рівнянням реакції: n(С) = n(O2) = n(СO2) = 1 моль

За кількістю речовини кисню обчислюємо його об’єм:

Записуємо рівняння реакції взаємодії кальцій гідроксиду і вуглекислого газу: Са(ОН)2 + СO2 = СаСO3 + Н2O (2)

З першого рівняння реакції відомо, що кількість речовини вуглекислого газу дорівнює 1 моль.

За другим рівнянням реакції: n(Са(ОН)2) = n(СO2) = 1 моль.

За кількістю речовини кальцій гідроксиду обчислюємо його масу:

Відповідь: V(O2) = 22,4 л, m(Са(ОН)2) = 74 г.

17. Дано:

Розв’язання:

Обчислимо масу калій гідроксиду у розчині:

Відому масу калій гідроксиду виражаємо через кількість речовини:

Записуємо рівняння реакції: 2КОН + H2SO4 = K2SO4 + Н2O.

За співвідношенням кількості речовини обчислимо кількість речовини калій сульфату:

За кількістю речовини калій сульфату обчислюємо його масу:

Відповідь: m(K2SO4) = 17,4 г.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити