Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. В. Григоровича - 2017 рік

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 35. Хімічні властивості кислот

7. Дано:

Розв’язання:

Зразок нітратної кислоти важчий.

Відповідь: Зразок нітратної кислоти важчий m(H3PO4) < m(HNO3).

8. Дано:

Розв'язання:

а) Одна молекула сульфітної кислоти містить три атоми Оксигену, отже, n(O) = 3n(H2SO3) = 0,75 моль.

б) Обчислюємо кількість речовини силікатної кислоти:

Одна молекула силікатної кислоти містить два атоми Оксигену, отже, n(О) = 3n(H2SiO3) = 0,6 моль.

Відповідь: а) 0,75 моль; б) 0,6 моль.

9. Дано:

Розв’язання:

звідси М(газу) = Dповітря(газ) ∙ М(повітря)

М(газу) = 1,17 ∙ 29 г/моль = 33,93 г/моль.

Таку молярну масу має сірководень — H2S, який розчиняється у воді, при цьому утворюється сульфідна кислота. Солі цієї кислоти називають сульфідами.

S + Н2 = H2S.

Відповідь: H2S.

10. Дано:

Розв’язання:

Записуємо рівняння реакції: СаСO3 + 2НСl = СаСl2 + Н2O + СO2

Відому масу кальцій карбонату виражаємо через кількість речовини:

За рівнянням реакції: n(СаСO3) = n(СO2) = 0,2 моль.

За кількістю речовини вуглекислого газу обчислюємо його об’єм:

Відповідь: V(CO2) = 4,48 л.

11. Дано:

Розв’язання:

Обчислимо масу натрій силікату у розчині

Відому масу натрій силікату виражаємо через кількість речовини:

Записуємо рівняння реакції:

За співвідношенням кількості речовини обчислимо кількість речовини метасилікатної кислоти:

За кількістю речовини метасилікатної кислоти обчислюємо її масу:

Відповідь: m(H2SiO3) = 0,78 г.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити