Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. В. Григоровича - 2017 рік

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 36. Ряд активності металів. Реакції заміщення

1. а) кислоти реагують з металами, які розташовані в ряду активності ліворуч від водню:

б) кислоти завжди реагують з основами:

в) усі сильні кислоти здатні взаємодіяти із солями всіх слабких кислот:

Кислоти взаємодіють з солями, якщо в результаті реакції утворюється осад: або виділяється газувата речовина:

2. а) (відповідь у № 1 в);

б) якщо сіль розчинна у воді, то металічний елемент у ній може бути витиснутий активнішим металом:

в) розчинна сіль може прореагувати з розчинною основою, якщо у результаті реакції утворюється осад:

3. Mg + 2HCl = MgCl2 + H2 — реакція відбувається інтенсивніше, бо магній активніший за олово, у ряду активності стоїть лівіше. Sn + 2НСl = SnCl2 + Н2

Ферум розташований в ряду активності ліворуч від Школу, тому атоми Феруму можуть витіснити атоми Школу із солі.

Pb + NiSO4

Плюмбум менш активний у порівнянні з Ніколом.

7. 2К + 2Н2O = 2КОН + Н2

8. Залити суміш металів хлоридною кислотою:

Fe + 2НСl = FeCl2 + Н2

Cu + НСl ≠

Відфільтрувати мідь, яка не буде реагувати з кислотою тому, що у ряду активності стоїть після водню.

2Аl + 3FeCl2 = 3Fe + 2АlСl3

Алюміній дуже широко застосовується як метал-відновник у таких реакціях і відомо, що оксиди й галогеніди феруму ним легко відновлюються.

9. а) при взаємодії води з активними металами утворюються луги і водень: 2К + 2Н2O = 2КОН + Н2; Са + 2Н2O = Са(ОН)2 + Н2

б) при взаємодії води з оксидами активних металічних елементів утворюються луги: ВаО + Н2O = Ва(ОН)2; Li2O + Н2O = 2LiOH

в) при взаємодії води з оксидами неметалічних елементів-(кислотними оксидами) утворюються кислоти: SO3 + Н2O = H2SO4

13. Дано:

Розв’язання:

Записуємо рівняння реакції: Zn + Cu(NO3)2 = Cu + Zn(NO3)2.

За рівнянням визначаємо, що:

У цьому співвідношенні замінюємо кількість речовини цинку і міді на співвідношення мас:

Відповідь: m(Zn) = 3,25 г.

14. Дано:

Розв’язання:

Записуємо рівняння реакції: 3SnO + 2Аl = 3Sn + Аl2O3.

За рівнянням визначаємо, що:

У цьому співвідношенні замінюємо кількість речовини олова і алюмінію на співвідношення мас:

Відповідь: m(Sn) = 3570 г = 3,57 кг.

15. Дано:

Розв’язання:

Записуємо рівняння реакції: Zn + 2НСl = ZnCl2 + Н2. Відому масу цинку виражаємо через кількість речовини:

За рівнянням реакції: n(Zn) = n(Н2) = 1,5 моль.

За кількістю речовини водню обчислюємо його об’єм:

Відповідь: V(Н2) = 33,6 л.

16. Дано:

Розв'язання:

Записуємо рівняння реакції: Mg + H2SO4 = MgSO4 + Н2.

Відому масу магнію виражаємо через кількість речовини:

За рівнянням реакції:

За кількістю речовини магній сульфату обчислюємо його масу:

За кількістю речовини водню обчислюємо його об’єм:

Відповідь: n(H2SO4) = 0,5 моль, m(MgSO4) = 60 г, V(Н2) = 11,2 л.

17. Дано:

Розв’язання:

Обчислимо кількість речовини купрум(ІІ) сульфату:

Одна формульна одиниця купрум(ІІ) сульфату містить один атом Купруму, отже, n(CuSO4) = n(Сu) = 0,2 моль.

Відповідь: n(Сu) = 0,2 моль.

18. Дано:

Розв’язання:

Записуємо рівняння реакції:

Обчислимо кількість речовини магнію і заліза:

За першим рівнянням реакції: n(Mg) = n12) = 0,25 моль

За другим рівнянням реакції: n(Fe) = n22) = 0,3 моль.

n(Н2) = n1(H2) + n22) = 0,25 моль + 0,3 моль = 0,55 моль.

За кількістю речовини водню обчислюємо його об’єм:

V(Н2) = n(Н2) ∙ Vm = 0,55 моль ∙ 22,4 л/моль = 12,32 л.

Відповідь: V(Н2) = 12,32 л.

19. Дано:

Розв’язання:

Обчислимо масу аргентум(І) нітрату у розчині:

Відому масу аргентум(І) нітрату виражаємо через кількість речовини:

Zn + 2AgNO3 = Zn(NO3)2+ 2Ag.

За співвідношенням кількості речовини обчислимо кількість речовини цинку і срібла:

За кількістю речовини металів обчислюємо їхню масу:

Якщо на пластинці осяде 0,01 моль срібла, то 0,005 моль йонів цинку перейде у розчин. При цьому маса пластинки збільшиться на:

Δm(пластинки Zn) = m(Ag) - m(Zn) = 1,08 г - 0,325 г = 0,755 г.

Відповідь: Δm(пластинки Zn) = 0,755 г, m(Ag) = 1,08 г.

20*. Алюміній зберігається на повітрі без видимих ознак псування, тому що його поверхня вкрита оксидною плівкою Аl2O3, яка захищає метал від подальшого окиснення і зумовлює його високу корозійну стійкість. Якщо зачищений виріб з алюмінію помістити в розчин меркурій(ІІ) нітрату, алюміній витісняє ртуть із розчину солі.

2Аl + 3Hg(NO3)2= 2Al(NO3)3+ 3Hg

На поверхні алюмінію утворюється амальгама (так називають сплави ртуті), яка не дає алюмінію вкриватися оксидною плівкою. Унаслідок цього алюміній на повітрі за досить короткий час перетворюється на сірий порошок, серед якого можна спостерігати сріблясті кульки ртуті.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити