Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. В. Григоровича - 2017 рік

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 38. Хімічні властивості солей

— в осад випаде кальцій сульфат.

7. a) Cu + ZnSO4 ≠ — мідь у ряду активності стоїть правіше від цинку, вона має меншу активність;

б) СаСO3 + NaOH ≠ — нерозчинна сіль не може взаємодіяти з лугом;

в) Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu — активніший метал цинк витісняє менш активний із розчину його солі;

г) NaBr + AgNO3 = AgBr↓ + NaNO3 — внаслідок реакції утворюється осад;

д) СаСO3 + 2НСl = СаСl2 + Н2O + СO2 — реакція відбувається, тому що утворюється газ;

е) BaSO4 + KNO3 ≠ — нерозчинна сіль не може взаємодіяти з розчином іншої солі.

8. а) СаО + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + Н2O — утворюється вода;

б) Na2SO3+ H2SO4= Na2SO4+ Н2O + SO2↑— утворюється газ;

в) КОН + НСl = КСl + Н2O — утворюється вода;

г) Fe(OH)3+ 3HNO3 = Fe(NO3)3+ 3H2O — утворюється вода;

д) K2SO3 + СаСl2 = CaSO3↓ + 2КСl — утворюється осад;

е) 2КОН + SO2 = K2SO3 + Н2O — утворюється вода;

є) Na2S + CuCl2 = CuS↓ + 2NaCl — утворюється осад;

ж) CuSO4 + Ва(ОН)2 = BaSO4↓ + Cu(OH)2↓ — утворюється осад; .

з) Na2SiO3 + 2HNO3 = 2NaNO3 + H2SiO3↓ — утворюється осад;

и) Са(ОН)2 + К2СO3 = СаСO3↓ + 2КОН — утворюється осад.

Усі сильні кислоти здатні взаємодіяти із солями слабших кислот. Ця реакція можлива тому, що нітратна кислота слабша за сульфатну.

12. Дано:

Розв’язання:

Записуємо рівняння реакції:

За рівнянням визначаємо, що:

У цьому співвідношенні замінюємо кількість речовини барій хлориду і барій сульфату на співвідношення мас:

Відповідь: m(BaSO4) = 46,6 г.

13. Дано:

Розв’язання:

Записуємо рівняння реакції:

Відому масу магній карбонату виражаємо через кількість речовини:

За рівнянням реакції: n(MgCO3) = n(СO2) = 1,5 моль.

За кількістю речовини вуглекислого газу обчислюємо його об’єм:

Відповідь: V(СO2) = 33,6 л.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити