Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. В. Григоровича - 2017 рік

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 41. Загальні способи добування кислот, основ та солей

5. Білим осадом може бути амфотерний алюміній гідроксид.

13. Дано:

Розв’язання:

Записуємо рівняння реакції: Н2 + Сl2 = 2НСl.

За рівнянням визначаємо, що:

У цьому співвідношенні замінюємо кількість речовини хлору на співвідношення об’ємів і гідроген хлориду на співвідношення мас:

Обчислимо масу гідроген хлориду:

Обчислимо масу розчину хлоридної кислоти:

Обчислимо масову частку хлоридної кислоти у розчині:

Відповідь: ω(НСl) = 8,36%.

14. Дано:

Розв'язання:

Обчислимо масу натрій хлориду у розчині:

Записуємо рівняння реакції:

Відому масу натрій карбонату виражаємо через кількість речовини:

За рівнянням реакції: n(Na2CO3) = n(СO2) = 0,1 моль.

За кількістю речовини вуглекислого газу обчислюємо його об’єм:

Відповідь: V(СO2) = 2,24 л.

15. Дано:

Розв’язання:

Записуємо рівняння реакції:

Відому масу кальцій карбонату виражаємо через кількість речовини:

За рівнянням реакції: n(СаСO3) = n(Ca(NO3)2) = 5 моль.

За кількістю речовини кальцій нітрату обчислюємо його масу:

Відповідь: m(Ca(NO3)2) = 820 г.

16. Дано:

Розв’язання:

Обчислимо масу сульфатної кислоти у розчині:

Записуємо рівняння реакції: H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2Н2O.

Відому масу сульфатної кислоти виражаємо через кількість речовини:

За рівнянням реакції: n(Na2SO4) = n(H2SO4) = 0,0375 моль.

За кількістю речовини натрій сульфату обчислюємо його масу:

Відповідь: m(Na2SO4) = 5,325 г.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити