Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. В. Григоровича - 2017 рік

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 42. Генетичний зв'язок між класами неорганічних сполук

1. СаО — кальцій оксид, К2O — калій оксид, Р2O5 — фосфор(ІІІ) оксид, ВаО — барій оксид, ZnO — цинк оксид, H2S — сульфідна кислота, Н2СO3 — карбонатна кислота, Mg(OH)2— магній гідроксид, Fe(OH)3— ферум(ІІ) гідроксид, H2SiO3 — силікатна кислота, Сu(ОН)3 — купрум(ІІ) гідроксид, LiOH — літій гідроксид, КОН — калій гідроксид, Ni(OH)2— нікол(ІІ) гідроксид, Аl(ОН)3 — алюміній гідроксид, Na3PO4 — натрій фосфат, НСl — хлоридна кислота, Н3РO4 — ортофосфатна кислота.

2.

оксиди

кислоти

основи

солі

CO2, SO3

HCL, H2SO4, НВr, Н3РO4, H2SiO3, H2S, HI

NaOH, Са(ОН)2, Cu(OH)2, NaOH, Fe(OH)2, Mg(OH)2, Zn(OH)2

K2SO4, CaBr2, CuCO3, AlPO4, CUSO4, Ba(NO3)2, FeCl3, Na2S, Al(NO3)3, Ba3(PO4)2

13. Дано:

Розв’язання:

Записуємо рівняння реакції: S + O2 = SO2

Обчислимо кількість речовини сірки:

За рівнянням реакції: n(S) = n(SO2) = 15 моль.

За кількістю речовини сульфур(ІV) оксиду обчислюємо його об’єм:

Записуємо рівняння реакції:

Відому масу натрій сульфіту виражаємо через кількість речовини:

За рівнянням реакції: n(Na2SO3) = n(SO2) = 2,5 моль.

За кількістю речовини кисню обчислюємо його об’єм:

Відповідь: із сірки можна добути втричі більший об’єм сульфур(ІV) оксиду V(SO2) = 336 л, ніж із натрій сульфіту V(SO2) = 112 л.

14. Дано:

Розв'язання:

Записуємо ланцюжок перетворень і рівняння реакції:

Відому масу кальцій ортофосфату виражаємо через кількість речовини:

За рівнянням реакції (3): звідки

За рівнянням реакції (2):

За рівнянням реакції (1):

n(Р) = 2n(Р2O5) = 0,05 моль ∙ 2 = 0,1 моль.

За кількістю речовини фосфору обчислюємо його масу: m(Р) = n(Р) ∙ М(Р) = 0,1 моль ∙ 31 г/моль = 3,1 г.

Відповідь: m(Р) = 3,1 г.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити