Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. В. Григоровича - 2017 рік

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 43. Розв'язання експериментальних задач

1. Реактиви, які можна використовувати для доведення наявності розчинних у воді:

а) хлоридів — при додаванні розчинних солей арґентуму утворюється білий сирнистий осад:

б) сульфатів — при додаванні розчинних солей барію утворюється білий осад:

в) бромідів — при додаванні розчинних солей арґентуму утворюється світло-жовтий осад, нерозчинний в HNO3:

г) йодидів — при додаванні розчинних солей арґентуму утворюється жовтий осад, нерозчинний в HNO3:

д) ортофосфатів — при додаванні розчинних солей арґентуму утворюється світло-жовтий осад:

е) сульфідів — при додаванні розчинних солей Рb2+ утворюється чорний осад:

є) карбонатів — при додаванні розчинних солей Са2+ утворюється білий осад, розчинний у кислотах:

2. Для визначення сполук можна використовувати реактиви, до складу яких входять:

а) йони SO42-, утворюється білий осад, нерозчинний у кислотах:

б) йони СO32-, утворюється білий осад, розчинний у кислотах:

в) йони ОН-, утворюється білий осад, який розчиняється у надлишку лугу:

г) під дією сильних окисників йони Мn2+ перетворюється в йон МnO4-:

д) йони Сl-, утворюється білий сирнистий осад:

е) йони Сl-, утворюється білий осад; йони Сl-, утворюється білий осад, йони І-, утворюється яскраво-жовтий осад:

є) йони ОН-, утворюється зеленкуватий осад:

ж) йони ОН-, утворюється бурий осад:

з) йони ОН-, утворюється синій осад:

3.

№ пробірки

Проведені дії

Спостереження

1

Додаємо гранулу цинку.

На поверхні цинку утворюються бульбашки безбарвного газу і виділяються з розчину.

Газ, що виділяється, збираємо у пробірку, повернуту догори дном, і підпалюємо.

Газ згоряє з характерним гавкаючим звуком.

Висновок: до складу сульфатної кислоти входять атоми Гідрогену.

2

Додаємо розчин барій хлориду.

Утворюється білий осад.

Додаємо декілька крапель нітратної кислоти.

3 осадом нічого не відбувається.

Висновок: до складу сульфатної кислоти входять сульфат-іони.

1

Додаємо натрій гідроксид.

Утворюється зеленкуватий осад ферум(ІІ) гідроксиду.

Залишаємо осад на деякий час на повітрі.

Осад поступово змінює колір на бурий, утворюється ферум(ІІІ) гідроксид.

Висновок: до складу ферум(ІІ) хлориду входять йони Fe2+.

2

Додаємо розчин арґентум нітрату.

Утворюється сирнистий осад, через наявність у розчині йонів Fe2+ ocaд не має характерного забарвлення.

Додаємо декілька крапель нітратної кислоти.

3 осадом нічого не відбувається.

Висновок: до складу ферум(ІІ) хлориду входять хлорид-іони.

1

Додаємо натрій сульфат.

Утворюється білий осад.

Додаємо декілька крапель нітратної кислоти

3 осадом нічого не відбувається.

Висновок: до складу барій сульфіду входять катіони Ва2+.

2

Додаємо декілька крапель нітратної кислоти.

Виділяється газ із запахом тухлих яєць.

Висновок: до складу барій сульфіду входять сульфід-іони.

1

Додаємо розчин лугу.

Утворюється білий студенистий осад, розчинний у кислотах.

Висновок: до складу магній сульфату входять катіони Mg2+.

2

Додаємо розчин барій нітрату.

Утворюється білий осад.

Додаємо декілька крапель нітратної кислоти.

3 осадом нічого не відбувається.

Висновок: до складу магній сульфату входять сульфід-іони.

4.

Проведені дії

Номер пробірки

№ 1 Na2SO4

№ 2 Na23

1. Додаємо розчин барій нітрату.

Випадає білий осад.

Випадає білий осад.

2. Додаємо розчин хлоридної кислоти.

3 осадом нічого не відбувається.

Осад розчиняється, виділяється газувата речовина з характерним запахом сірчистого газу.

5.

Проведені дії

Номер пробірки

№ 1 ZnSO4

№ 2 MgSO4

1. Додаємо розчин калій гідроксиду.

Випадає білий драглистий осад.

Випадає білий осад.

2. Подальше додавання лугу.

Осад розчинився.

3 осадом нічого не відбувається.

6.

Проведені дії

Речовини і спостереження

FeCl3

MgCl2

ВаСl2

Пробірка № 1

Пробірка № 2

Пробірка № 3

1. Додаємо розчин калій гідроксиду.

Випадає бурий осад.

Випадає білий осад.

Осад не випадає.

2. Подальше додавання лугу.

Осад розчиняється.

3 осадом нічого не відбувається.


Пробірка № 4

Пробірка № 5

Пробірка № 6

3. Додаємо розчин натрій сульфату.

Осад не випадає.

Осад

не випадає.

Випадає білий осад.

Пробірка № 1.

Пробірка № 2.

Пробірка № 6.

7. Кожен розчин розділяємо на дві порції і розливаємо у пробірки.

При додаванні натрій карбонату осад не утворюється тільки у першій пробірці, отже, це розчин калій нітрату.

У пробірці № 6 осад не випадає, але розчин мутніє внаслідок утворення малорозчинного лугу кальцій гідроксиду, отже, у пробірці знаходився кальцій нітрат.

У пробірках № 7 і № 8 утворюються осади різного кольору. Крім того, у пробірці з алюміній нітратом осад амфотерної основи розчиняється при подальшому додаванні лугу.

У пробірці з ферум(ІІ) нітратом утворюється осад зеленкуватого кольору, який не розчиняється у надлишку лугу.

Проведені дії

Речовини і спостереження

KNO3

Са(NО3)2

Al(NO3)3

Fe(NO3)2

Пробірка № 1

Пробірка № 2

Пробірка № 3

Пробірка № 4

1. Додаємо розчин натрій карбонату.

Не спостерігається змін

Випадає осад.

Випадає осад.

Випадає осад.


Пробірка № 5

Пробірка № 6

Пробірка № 7

Пробірка № 8

2. Додаємо розчин натрій гідроксиду.

Осад не випадає.

Випадає білий осад.

Випадає зеленкуватий осад.

3. Подальше додавання лугу.

Помутніння розчину.

Осад розчиняється.

3 осадом нічого не відбувається.

Пробірка № 2.

Пробірка № 3.

Пробірка № 4.

Пробірка № 6.

Пробірка № 7.

Пробірка № 8.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити