Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. В. Григоровича - 2017 рік

Тема 1. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 5. Поняття про лужні елементи, галогени та інертні елементи

1. Метали літій і залізо відрізняються за твердістю. Літій м’який, пластичний метал, має густину, майже в 15 разів меншу від заліза. Відповідно, однакові за формою і розміром зразки літію і заліза будуть мати різну масу. Зразок літію буде значно легший.

Оксиди лужних елементів мають загальну формулу Ме2O. Масова частка Оксигену в цих оксидах буде розраховуватись за формулою:

де ω(О) — масова частка Оксигену, виражена в частках одиниці;

АДО) — відносна атомна маса Оксигену;

Мr(Ме2O) — відносна молекулярна маса оксиду.

Значення масової частки Оксигену буде тим більшим, чим менше значення відносної атомної маси лужного металу у знаменнику розрахункової формули. Відповідно, масова частка Оксигену буде найбільшою в оксиді літію Li2O, тому що літій серед лужних металів має найменше значення відносної атомної маси.

6*. Наприкінці XIX століття техніка й наука збагатилися різними інструментами для визначення фізико-хімічних властивостей різних елементів. Розвиток науки вимагав точних знань про властивості речовин. Тому, користуючись новими, більш тонкими й чутливими приладами, фізики заново вимірювали температури плавлення й кипіння тіл, їхні оптичні, електричні та інші властивості.

7 серпня 1894 р. Д. У. Релей та У. Рамзай повідомили про відкриття нового елемента — Аргону, вміст якого в повітрі досягає майже 1%.

У 1868 р. Ж. Жансен (1824-1898) і Дж. Н. Лок’єр (1836-1920) виявили в сонячному спектрі жовту лінію, яка не відповідала жодному з відомих на той час елементів. У 1895 р. У. Рамзай відкрив цей елемент. Він виділив з мінералу клевеїту газ, у спектрі якого теж була ця жовта лінія. Одночасно з ним Г. Кайзер (1854-1912), також спектральним методом, довів наявність невідомого газу в повітрі. Новому елементу було дано назву Гелій, яка походить від грецького слова «еліос» — сонце.

У. Рамзай спільно з хіміком М. У. Траверсом відкрив (1898) неон, криптон і ксенон та визначив їхні атомні маси. У 1900 р. одночасно з Д. І. Менделєєвим запропонував включити до періодичної системи особливу групу — групу благородних газів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити