Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. В. Григоровича - 2017 рік

Тема 1. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 6. Періодичний закон Д. І. Менделєєва

Пояснення

Властивості хімічних елементів та утворених ними сполук перебувають у періодичній залежності від їхніх атомних мас. Усі хімічні елементи поділяють на періоди, кожний з яких починається лужним елементом (або Гідрогеном) і закінчується інертним елементом.

У періоді послаблюються металічні властивості і посилюються неметалічні. Так само змінюється характер сполук елементів: на початку періоду сполуки виявляють основні властивості, на кінці періоду — кислотні.

1. Не відповідає зростанню відносних атомних мас розташування у періодичній системі-таких хімічних елементів; Аr — К, Th — Pa, U — Np, Те — І. Відомо, що в групах (головних підгрупах) періодичної системи знаходяться хімічні елементи з подібними властивостями. Коли елементи Аr — К, Th — Pa, U — Np, Те — І розташувати у періодичній системі згідно з їхніми атомними масами, буде спостерігатися протиріччя між властивостями елементів, які знаходяться в одній групі, а також властивостями простих і складних сполук, утворених цими елементами. Так, елемент Калій, за значенням відносної атомної маси, повинен знаходитись у групі інертних газів, а інертний Аргон належати до лужних металів.

2. Існує зв’язок між хімічними властивостями вищих оксидів, відповідних , гідроксидів і розміщенням елементів у періодичній системі.

Основні властивості вищих оксидів і відповідних їм гідратів посилюються в періодах справа наліво, а кислотні властивості, навпаки, у протилежному напрямку.

Літій оксид реагує з водою з утворенням основи — літій гідроксиду.

Li2O + Н2O = 2LiОН.

Карбон (IV) оксид реагує з водою з утворенням карбонатної кислоти.

СO2 + Н2O = Н2СO3.

3.

Елемент

Na

Mg

Al

Формула вищого оксиду і гідрату

Na2O, NaOH

MgO, Mg(OH)2

Al2O3, Al(OH)3

Тип оксиду

основний

амфотерний

Елемент

Si

P

S

Cl

Ar

Формула вищого оксиду і гідрату

SiO2, H2SiO3

P2O5, HPO3, H3PO4

SO3, H2SO4

Cl2O7, HClO4

Тип оксиду

кислотний

4. Хімічний елемент Сульфур S має порядковий номер 16.

Утворює два кислотні оксиди, які взаємодіють з водою, з утворенням відповідних кислот:

SO2 — сульфур(ІV) оксид,

SO2 + Н2O = H2SO3 (сульфітна кислота)

SO3 — сульфур(VІ) оксид,

SO3 + Н2O = H2SO4 (сульфатна кислота)

Сульфур утворює летку сполуку з Гідрогеном, у якій виявляє валентність два. H2S — сірководень.

5. Сполуки з Гідрогеном утворюють майже всі елементи, але леткі сполуки утворюють тільки неметалічні елементи. Такі сполуки є речовинами молекулярної будови. Металічні елементи не здатні утворювати летких сполук з Гідрогеном.

6. Атомну масу Ітрію Менделєєв виправив з 60 на 88, а Церію з 92 на 138, а потім на 140.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити