Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. В. Григоровича - 2017 рік

Тема 1. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 7. Періодична система хімічних елементів

Пояснення

Група хімічних елементів — це вертикальний стовпчик, що об’єднує елементи з подібними властивостями. У короткому варіанті Періодичної системи кожна група розділяється на головну та побічну. Головні підгрупи складаються з елементів усіх періодів, а побічні — тільки з елементів великих періодів.

У головних підгрупах при збільшенні атомної маси посилюються металічні властивості елементів і утворених ними простих речовин, а неметалічні — послаблюються.

Валентність елементів основних підгруп у вищих оксидах дорівнює номеру групи.

Значення валентності неметалічного елемента у леткій сполуці з Гідрогеном дорівнює різниці між числом 8 і номером групи, у якій розміщений неметалічний елемент.

1.

I-а

I-б

Li, Літій

Cu, Купрум

Na, Натрій

Ag, Аргентум

K, Калій

Au, Аурум

Rb, Рубидій

Rg, Рентгеній

Cs, Цезій


Fr, Францій


2. в) Арсен.

3. До головних підгруп належать Нітроген, Оксиген, Гідроген, Алюміній; до побічних — Купрум, Ферум.

4. a) H — належить до VII-а (I-а) групи;

б) Аr — елемент головної підгрупи;

в) Н — елемент першого періоду;

г) Мn — елемент побічної підгрупи.

5. Германій і Силіцій подібні за властивостями, тому що обидва знаходяться у IV групі, головній підгрупі.

6.

Елемент

Формула вищого оксиду

Формула леткої сполуки з Гідрогеном

а) Магній

MgO

б) Силіцій

SiO2

SiH4

в) Реній

Re2O7

г) Осмій

OsO4

д) Телур

ТеO3

е) Радій

RaO

7. а) Бор і Алюміній знаходяться у ІII-а групі. У головних підгрупах при збільшенні атомної маси посилюються металічні властивості елементів. Тому в Алюмінію металічні властивості виражені сильніше.

б) Арсен і Нітроген знаходяться V-a групі. У головних підгрупах при збільшенні атомної маси послаблюються неметалічні властивості елементів. Тому в Нітрогену неметалічні властивості виражені сильніше.

в) Арсен і Стибій знаходяться V-a групі. У головних підгрупах при збільшенні атомної маси послаблюються неметалічні властивості елементів. Тому в Арсену неметалічні властивості виражені сильніше.

8. Германій розташований у четвертому періоді, виявляє однакові валентності у вищому оксиді та у сполуці з Гідрогеном GeO2, GeH4.

9. 1) елемент А — найлегший галоген F (Флуор), порядковий номер 9, Б — Na (Натрій) порядковий номер 11.

2) інертний В — Rn (Радон), порядковий номер 86, металічний Б — Ро (Полоній), порядковий номер 84, А — Рb (Плюмбум), порядковий номер 82.

3) А — Н (Гідроген) № 1, Б — Li (Літій) № з належать до однієї групи, елементом В є В (Бор) № 5.

4) прості речовини, утворені А, Б і В, за звичайних умов не можуть бути газами.

10. А — К (Калій); Б — Ag (Аргентум); В — Gl (Хлор). Сполуки Калію забарвлюють полум’я у фіолетовий колір. AgCl — білий сирнистий осад.

11. ЕxOy — загальна формула оксиду.

Якщо валентність елемента дорівнює І, то формула матиме вигляд Е2O. Обчислимо значення відносної атомної маси елемента:

Мr2O) = 2Аr(Е) + 16 = 40

АГ(Е) = 12. Така відповідь нас не влаштовує, тому що Карбон не може бути одновалентним.

Якщо валентність елемента дорівнює II, то формула матиме вигляд ЕО. Обчислимо значення відносної атомної маси елемента:

Мr(ЕО) = Аr(Е) + 16 = 40

Аr(Е) = 24. Магній має постійну валентність II, що відповідає умові задачі. Доведемо, що існує один такий елемент.

Якщо валентність елемента дорівнює III, то формула матиме вигляд Е2O3. Обчислимо значення відносної атомної маси елемента:

Мr2O3) = 2Аr(Е) + 3 ∙ 16 = 40

Аr(Е) — має від’ємне значення, а це неможливо.

Якщо валентність елемента дорівнює IV, то формула матиме вигляд ЕO2. Обчислимо значення відносної атомної маси елемента:

Мr(ЕO2) = Аr(Е) + 2 ∙ 16 = 40

Аr(Е) = 4, Гелій не утворює сполук.

Відповідь: Магній.

12. Дано:

Розв'язання:

За формулою визначаємо валентність елемента і номер групи, у якій він розташований:

Валентність елемента = 8 - № групи.

№ групи = 8 - валентність.

№ групи = 8 - 4 = 4.

У елементів IV-a групи однакова вища валентність, яку вони виявляють у сполуках з Оксигеном — вона дорівнює номеру групи. Загальна формула вищого оксиду для цих елементів RO2.

Нехай відносна атомна маса елемента дорівнює х: Ar(R) = х.

Запишемо формулу для розрахунку відносної молекулярної маси оксиду:

Масова частка Оксигену буде дорівнювати:

Звідси знайдемо х: 0,533(х + 32) = 32; 0,533х + 17,056 = 32; х = 28, елемент Si, Силіцій.

Відповідь: Si, Силіцій.

13. Дано:

Розв’язання:

За формулою визначаємо валентність елемента і номер групи, у якій він розташований: Валентність дорівнює номеру групи, Елемент знаходиться у VІ-а групі. Для того щоб визначити валентність елемента у леткій сполуці з Гідрогеном, потрібно від 8 відняти номер групи.

Валентність елемента = 8 - № групи = 8 - 6 = 2.

Загальна формула леткої сполуки з Гідрогеном H2R.

Нехай відносна атомна маса елемента дорівнює х: Ar(R) = х.

Запишемо формулу для розрахунку відносної молекулярної маси оксиду:

Масова частка Гідрогену дорівнюватиме:

Звідси знайдемо х: 0,0247(х + 2) = 2; 0,0247х + 0,0494 = 2; х = 78,97, елемент Se, Селен.

Відповідь: Se, Селен.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити