Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. В. Григоровича - 2017 рік

Тема 1. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 8. Значення Періодичного закону. Наукова прозорливість Д. І. Менделєєва

1. Д. І. Менделєєв визначав властивості певного елемента як середні до властивостей елементів, що оточують його в Періодичній системі.

Так, ліворуч і праворуч від Галію розташовані відповідно Цинк та Германій, а зверху і знизу — Алюміній та Індій. За методом Менделєєва, відносна атомна маса Галію має дорівнювати середньому арифметичному відносних атомних мас цих чотирьох елементів.

Отримане число — 70,02 — близьке до значення відносної атомної Маси Галію (69,72).

Ліворуч і праворуч від Селену розташовані відповідно Арсен та Бром, а зверху і знизу — Сульфур і Телур. За методом Менделєєва, відносна атомна маса Селену має дорівнювати середньому арифметичному відносних атомних мас цих чотирьох елементів.

Отримане число — 78,62 — близьке до значення відносної атомної маси Селену (78,97).

2. Скандій хлорид, ScCl3, галій хлорид, GaCl3, германій(ІV) хлорид, GeCl4.

3. а) одноатомні молекули у газоподібному стані в інертних газів: гелію Не, аргону Аr, криптону Кr, ксенону Хе, радону Rn;

б) двохатомні молекули у газоподібному стані у азоту N2, кисню O2, водню Н2, галогенів: фтору F2, хлору Сl2.

4. Ґрунтуючись на Періодичному законі, можна передбачити, що Рубідій — металічний елемент, бо він перебуває в довгому варіанті періодичної системи зліва від ламаної лінії (лінія від Бору доАстату). Рубідій має постійну валентність І, тому що є елементом I-а групи.

Оскільки Рубідій — металічний елемент, то його проста речовина є металом. Метал рубідій належить до родини лужних металів, тому має схожі з ними властивості, м’який, ріжеться ножем, легкоплавкий, густина рубідію (1,532 г/см3) має проміжне значення між густиною калію (0,856 г/см3) і цезію (1,873 г/см3). Рубідій оксид Rb2O має основний характер, реагує з водою з утворенням розчинної основи RbOH. Гідрид (RbH) і хлорид (RbCl) — кристалічні речовини немолекулярної будови.

5. Якщо б відносна атомна маса Берилію мала значення 13,5, то Берилій мав би знаходитися між Карбоном і Нітрогеном. А це, в свою чергу, порушило б періодичність у зміні властивостей елементів, оскільки метал Берилій розмістився б між двома неметалами. Окрім того, постійне значення валентності Берилію — II не відповідало б номеру групи, у якій знаходився б цей хімічний елемент.

6. Елементи Mg, Si, О належать до головних підгруп II, IV і VI груп відповідно. Хімічні елементи Mg, Si, належать до одного періоду й утворюють один з одним дві сполуки MgSi, Mg2Si. Сполука цих трьох елементів форстерит — Mg2SiO4, поширена в природі і застосовується у виробництві будівельних матеріалів, як сировина для вогнетривкої цегли.

7. а) ЕxОy — загальна формула оксиду.

Якщо валентність елемента дорівнює І, то формула матиме вигляд Е2O.

Обчислимо значення відносної атомної маси елемента

Мr2O) = 2Аr(Е) + 16 = 94

Аr(Е) = 39. Калій має постійну валентність І, що відповідає умові задачі. Доведемо, що існує один такий елемент.

Якщо валентність елемента дорівнює II, то формула матиме вигляд ЕО.

Обчислимо значення відносної атомної маси елемента:

Мr(ЕО) = Аr(Е) + 16 = 94

Аr(Е) = 78. У таблиці Менделєєва відсутній елемент із таким значенням відносної атомної маси.

Якщо валентність елемента дорівнює III, то формула матиме вигляд Е2O3.

Обчислимо значення відносної атомної маси елемента:

Мr2O3) = 2 ∙ Аr(Е) + 316 = 23, Натрій має постійну валентність І, а не III.

Якщо валентність елемента дорівнює IV, то формула матиме вигляд ЕO2.

Обчислимо значення відносної атомної маси елемента:

Мr(ЕO2) = Аr(Е) + 2 ∙ 16 = 94

Аr(Е) = 62. У таблиці Менделєєва відсутній елемент із таким значенням відносної атомної маси.

Відповідь: Калій.

б) ЕхОу — загальна формула оксиду.

Якщо валентність елемента дорівнює І, то формула матиме вигляд Е2O.

Обчислимо значення відносної атомної маси елемента:

Мr2O) = 2Аr(Е) + 16 = 102

Аr(Е) = 43. У таблиці Менделєєва відсутній елемент із таким значенням відносної атомної маси.

Якщо валентність елемента дорівнює II, то формула матиме вигляд ЕО.

Обчислимо значення відносної атомної маси елемента:

Мr(ЕО) = Аr(Е) + 16 = 102

Аr(Е) = 86. У таблиці Менделєєва відсутній елемент із таким значенням відносної атомної маси.

Якщо валентність елемента дорівнює III, то формула матиме вигляд Е2O3.

Обчислимо значення відносної атомної маси елемента:

Мr2O3) = 2Аr(Е) + 3 ∙ 16 = 102,

Аr(Е) = 27. Алюміній має постійну валентність III, що відповідає умові задачі. Доведемо, що існує один такий елемент.

Якщо валентність елемента дорівнює IV, то формула матиме вигляд ЕO2.

Обчислимо значення відносної атомної маси елемента:

Мr(ЕO2) = Аr(Е) + 2 ∙ 16 = 102

Аr(Е) = 70. Хімічний елемент Галій не може бути чотирьохвалентним.

Відповідь: Алюміній.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити