Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Повторення найважливіших понять курсу хімії 7 класу

§ 1. Хімічний елемент, речовина. Хімічна формула

Знаємо, розуміємо

1. Хімічний елемент — вид атомів з однаковим зарядом ядра.

Відносна атомна маса хімічного елемента (Аr) показує, у скільки разів маса атома даного хімічного елемента більша за атомну одиницю маси.

Хімічна формула — умовне позначення складу речовини за допомогою символів хімічних елементів та індексів.

Відносна молекулярна (формульна) маса речовини (Мг) визначається як сума відносних атомних мас елементів, що входять до хімічної формули речовини, з урахуванням їхньої кількості, позначеної індексами.

Валентність — це здатність атома приєднувати або заміщувати певну кількість інших атомів.

Прості речовини — це речовини, утворені атомами одного хімічного елемента.

Складні речовини — це речовини, утворені з атомів двох і більше хімічних елементів.

Масова частка елемента в складній речовині — це відношення маси елемента до маси речовини.

2. Індекс показує кількість атомів елементів, які входять до складу речовини.

3. Якісний склад указує, з атомів яких хімічних елементів утворилася речовина.

Кількісний склад — скільки атомів кожного хімічного елемента позначає хімічна формула.

4. а) 4Н2O

4 — коефіцієнт, показує число молекул води;

2 — індекс, показує число атомів Гідрогену;

1 — індекс, показує число атомів Oксигену.

б) 2HNO3

2 — коефіцієнт, показує число молекул нітратної кислоти;

1, 1, 3 — індекси, що відповідно показують число атомів Гідрогену, Нітрогену, Оксигену.

в) 7СO2

7 — коефіцієнт, показує число молекул вуглекислого газу;

1, 2 — індекси, які показують відповідно число атомів Карбону і Оксигену.

Застосовуємо

1. a) Na2SiO3; б) FeBr3; в) FeCl2; г) КОН.

2.

Прості речовини

Складні речовини

N2, Н2, S, Са, Mg

KNO3, Mg3N2, C2H6O, CuO, КОН, С5Н12

3. Б НСlO4; Г НСlO3; А НСlO; В НСl.

4. 1 Б; 2 Г; 3 В; 4 А.

6. Обчисліть масову частку Оксигену за формулами речовин SO2; SO3.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити