Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 10. Нуклід. Ізотопи. Сучасне формулювання періодичного закону

Знаємо, розуміємо

1. Ізотопи одного хімічного елемента мають різні нуклонні числа тому, що у природі існують нукліди одного хімічного елемента, які мають однакове число протонів але відрізняються за кількістю нейтронів.

2. Нукліди 1939К, 1940К, 1941K мають однакове число протонів та електронів — 19. Число нейтронів визначаємо за формулою А = Z + Т, де

Z — протонне число;

N — нейтронне число;

А — нуклонне число.

N= А - Z;

N1 = 39 - 19 = 20; N2 = 40 - 19 = 21; N3 = 41 - 19 = 22.

3. Порядковий номер (протонне число) елемента в періодичній системі вказує на таку його важливу характеристику, як величина заряду ядра атома. Отже, незважаючи на те, що атомна маса попереднього елемента більша, ніж у наступного, елементи зайняли належне місце відповідно до протонного числа.

4. Середню атомну масу Магнію визначаємо таким чином: масову частку атомів кожного ізотопу помножимо на його нуклонне число та знайдемо суму добутків:

0,786 ∙ 24 + 0,1011 ∙ 25 + 0,1129 ∙ 26 = 18,864 + 2,5275 + 2,9354 = 24,327.

Атомна маса Магнію в періодичній системі дорівнює 24,305.

Обидва твердження правильні.

Застосовуємо

33. Число нейтронів, які мають нукліди Оксигену 816О, 817О, 818О визначаємо за формулою: А = Z + N, звідки N = А - Z.

N1 = 16 - 8 = 8; N2 = 17 - 8 = 9; N3 = 18 - 8 = 10.

34. Ядро кожного атома містить однакову кількість протонів, що дорівнює порядковому номеру елемента 56. Оскільки атоми — нейтральні частинки, то й кількість електронів у них однакова з протонами і дорівнює теж 56. Число нейтронів у ядрах нуклідів буде різним: 56130Ba, 56132Ва, 56134Ba, 56138Ba.

N1 = 130 - 56 = 74; N2 = 132 - 56 = 76; N3 = 134 - 56 = 78, N4 = 138 - 56 = 82.

Скільки б нуклідів у хімічного елемента не існувало, у періодичній системі їм відведена одна клітинка, адже заряд ядра атома в них однаковий. Слід зазначити, що хімічні властивості ізотопів одного елемента теж однакові.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити