Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 11. Стан електронів в атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні

Знаємо, розуміємо

1. Планетарна модель атома не пояснювала стан електронів в атомному просторі, за цією моделлю електрони, що весь час обертаються навколо ядра, мали би втрачати енергію і врешті-решт упасти на ядро, чого в дійсності не спостерігається.

2. Електрон наділений властивостями не лише мікрочастинки, а й хвилі, тобто електрон має двоїсту природу. Рух електрона в атомі не можна описати певною траєкторією, а можна лише розглядати деякий об’єм простору, в якому найчастіше перебуває електрон. Унаслідок віддалення від ядра вона швидко зростає й на певній відстані від ядра досягає максимуму, після чого поступово зменшується.

3. Атомна орбіталь — це геометричний образ, який відповідає об’єму простору навколо ядра, ймовірність перебування електрона в якому є досить високою (дорівнює 90-95 %).

Електронна хмара — це наочне зображення атомної орбіталі. Енергетичний рівень — це рівень, утворений електронами з однаковим чи приблизно однаковим запасом енергії.

4. Електрони, які мають електронну хмару сферичної форми, називають s-електронами. Електрони, які мають електронні хмари, схожі на гантель чи об’ємну вісімку, мають назву р-електронів.

5. Однаковим запасом енергії наділені електрони одного енергетичного рівня, різним запасом енергії наділені електрони різних енергетичних рівнів. Чим ближче до ядра розміщений енергетичний рівень, тим меншим запасом енергії наділені його електрони.

6. Отримавши додатковий запас енергії, електрони здатні перейти на вищий рівень. Про такі електрони говорять, що вони набули збудженого стану.

Застосовуємо

36. В, А, Г, Б.

37. 1 Г; 2 В; 3 Б; 4 А.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити