Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 12. Поняття про енергетичні підрівні. Радіус атома

Знаємо, розуміємо

1. Виділяють 7 енергетичних рівнів.

Щоб позначити, скільки енергетичних рівнів має електронна оболонка конкретного атома, треба визначити, у якому періоді знаходиться хімічний елемент.

2. а) s-підрівень першого енергетичного рівня;

б) s-підрівень першого енергетичного рівня, s- та р-підрівні другого енергетичного рівня, s- та р-підрівні третього енергетичного рівня;

в) s-підрівень першого енергетичного рівня, s- та р-підрівні другого енергетичного рівня.

г) s-підрівень першого енергетичного рівня, s- та р-підрівні другого енергетичного рівня.

3. Максимальна кількість електронів на s-підрівні — 2, р-підрівні — 6, на d-підрівні — 10, на f-підрівні — 14.

4. На s-підрівні може бути 1 електрон або 2 електрони, а 6 електронів не може бути, тому що максимальна кількість електронів на s-підрівні — тільки 2.

5. Третій енергетичний рівень має s-, р- та d-підрівні.

6. Твердження 1. Кількість енергетичних рівнів визначається не номером групи, а номером періоду.

Твердження 2. Кількість електронів в атомі дорівнює порядковому номеру хімічного елемента, а не його відносній атомній масі.

7. Обидва твердження правильні.

8. У межах одного періоду радіус атома зменшується. Це пояснюється зростанням притягування зовнішніх електронів до ядра.

9. У межах однієї підгрупи зі збільшенням заряду ядра радіуси атомів збільшуються. Чим більша кількість енергетичних рівнів, тим більший радіус атома.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити