Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 13. Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів та підрівнів. Електронні формули атомів

Знаємо, розуміємо

1. Спочатку електронами заповнюється перший енергетичний рівень, потім другий, і тільки після остаточного заповнення другого енергетичного рівня розпочинається заповнення третього рівня.

У межах одного енергетичного рівня першим заповнюється s-підрівень, і тільки після його заповнення розпочинається заповнення другого підрівня — р-підрівня. У четвертому періоді після Калію і Кальцію — елементів головних підгруп — розміщено 10 елементів побічних підгруп із порядковими номерами 21-30. Особливість заповнення електронами електронних оболонок цих атомів полягає в тому, що зовнішній (четвертий) енергетичний рівень має заповнений лише s-підрівень (4s2), а кожний з 10 електронів, що послідовно з’являються в елементів побічних підгруп, заповнює підрівень d попереднього третього енергетичного рівня.

2. а) Берилій 4Ве — 1s22s2. Магній 12Mg — 1s22s22p63s2.

У будові електронних оболонок спільний зовнішній рівень.

б) Алюміній 13Аl — 1s22s22p63s23p1. Сульфур 16S — 1s22s22p63s23p4.

У будові електронних оболонок спільним є кількість енергетичних рівнів.

Неон 10Ne — 1s22s22p6. Аргон 18Аr — 1s22s22p63s23p6.

У будові електронних оболонок спільним є зовнішній рівень.

3. Причиною періодичної повторюваності властивостей хімічних елементів й утворених ними сполук є поява елементів з однаковою будовою зовнішнього енергетичного рівня (для елементів головних підгруп) та передостаннього енергетичного рівня (для елементів побічних підгруп).

4. а) Манган 25Мn ; б) Аргон 18Аr ; в) Натрій 11Na.

Застосовуємо

39. Правильно електронну формулу слід написати так:

a) 1s22s22p63s23p5; б) 1s22s22p63s23p2; в) 1s22s22p6.

40. Г — Натрію.

41. Електронну формулу атома Кальцію можна записати таким чином:

20Са 1s22s22p63s23p64s2.

Перший електрон займає перший енергетичний рівень, s-підрівень. Шостий електрон займає другий енергетичний рівень, р-підрівень. Шістнадцятий електрон займає третій енергетичний рівень, р-підрівень.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити