Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 15. Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома

Знаємо, розуміємо

1. Період — горизонтальний ряд хімічних елементів, який розпочинається лужним металічним елементом і закінчується інертним елементом.

Група — це вертикальний стовпчик елементів, схожих за властивостями та формою сполук.

Кожна група поділяється на дві підгрупи: головну і побічну. Головними підгрупами називають підгрупи, до складу яких входять елементи і малих, і великих періодів. Побічна підгрупа — це підгрупа, до складу якої входять елементи лише великих періодів.

2. Будова електронних оболонок атома натрію:

На зовнішньому енергетичному рівні 1 електрон, тому це металічний елемент, який розташований на початку 3-го періоду.

Аргон має таку будову електронних оболонок атома:

Зовнішній енергетичний рівень містить 8 електронів, і всі електрони спарені, тому атом Аргону розташований в кінці 3-го періоду.

3. Літій та Калій розташовані у першій групі періодичної системи тому, що вони мають однаковий зовнішній енергетичний рівень.

з Li 1S22S’ l9K ls22s22p63s23/4s1

4. а) Величина заряду ядра атома визначається порядковим номером хімічного елемента в періодичній системі.

б) Кількість енергетичних рівнів (електронних шарів) в електронній оболонці атома визначається номером періоду, в якому розташований хімічний елемент.

в) Число електронів на зовнішньому енергетичному рівні атомів хімічних елементів головних підгруп дорівнює номеру групи.

г) Валентність неметалічного елемента у леткій сполуці з Гідрогеном визначається як різниця між числом 8 і числом, що позначає номер групи.

5. Електронна оболонка атома Берилію має однакову з атомом Магнію кількість електронів та зовнішньому енергетичному рівні тому, що вони знаходяться в одній підгрупі II групи.

Застосовуємо

44. В Натрій, Кальцій, Магній.

45. 1 — Б Гідроген; 2 — А Нітроген; 3 — Г Магній; 4 — В Кальцій.

46. а) 1 — А Калій, 2 — Б Оксиген; 2 — Г Неон; 3 — В Гелій, б) Правильні обидва твердження — В.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити