Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 16. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома

Знаємо, розуміємо

1. • Положення в періодичній системі.

Протонне число Магнію 12, Аг = 24. Елемент розміщений у третьому періоді, третьому ряді, II групі, головній підгрупі.

✵ Будова атома. Ядро атома містить 12 протонів і має заряд ядра + 12. Нуклід 1224Mg містить 12 нейтронів (24 - 12 = 12). У складі електронної оболонки є 12 електронів, їх сумарний заряд — 12, розміщені вони на трьох енергетичних рівнях. Електронна формула атома — 1s22s22p63s2. Графічна електронна формула:

На зовнішньому енергетичному рівні міститься 2 електрони. Зовнішній енергетичний рівень незавершений, до завершення не вистачає 6 електронів, що становить більше половини електронів завершеного зовнішнього енергетичного рівня.

✵ Хімічний характер елемента та утворених ним речовин.

Маючи на зовнішньому енергетичному рівні 2 електрони, Магній належить до металічних елементів. У вільному стані існує у вигляді простої речовини металу магнію. Формула вищого оксиду — MgO. Він взаємодіє з водою й утворює основу Mg(OH)2.

✵ Порівняння хімічного характеру елемента з властивостями сусідніх елементів. Сусідами по періоду у Магнію є Натрій та Алюміній, по підгрупі — Берилій та Кальцій. Металічні властивості у Магнію виражені сильніше, ніж у Алюмінію та Берилію, але слабкіше, ніж у Натрію та Кальцію.

2. а) Елементи Сульфур та Хлор розташовані в одному періоді, неметалічні Властивості виражені сильніше у Хлора тому, що неметалічні властивості в періоді посилюються зі збільшенням порядкового номеру хімічного елемента: 16S - 17С1.

б) Елементи Оксиген та Сульфур розташовані в одній групі, головній підгрупі, неметалічні властивості виражені сильніше у Оксигену тому, що в групах неметалічні властивості послабляються зі збільшенням порядкового номера: 8O — 16S.

3. Елемент із порядковим номером 34 знаходиться у кінці періоду, в 6 групі, головній підгрупі, на зовнішньому рівні знаходиться 6 електронів. Селен належить до неметалічних елементів. У вільному стані існує у вигляді простої речовини неметалу селену. Формула вищого оксиду SeO3, він взаємодіє з водою і утворює кислоту H2SeO4.

Застосовуємо

47. Оскільки невідомий елемент належить до V групи, то його оксид відповідає загальній формулі R2O5. За цією формулою зробимо запис для обчислення молекулярної маси сполуки:

Mr(R2O5) = 2Ar(R) + 5Аr(О).

2Ar(R) + 5 ∙ 16 = 230. Звідси 2Ar(R) = 230 - 80; A (R) = 150 : 2 = 75.

Відповідь: знаходимо в періодичній системі елемент із відносною атомною масою 75. Це — Селен, хімічна активність у нього більша, ніж у Телуру, але менша, ніж у Сульфуру.

48. ТеO3.

49. Оскільки хімічний елемент має загальну формулу ЕO2, то він знаходиться у IV групі. За умовою завдання — це елемент 3 періоду, тобто цей елемент Силіцій Si.

SiO2 — формула оксиду:

Відповідь: масова частка Силіцію у силіцій оксиді дорівнює 46,7 %.

50. Якщо елемент утворює з Гідрогеном летку сполуку, формула якої H2R, тобто елемент знаходиться в VI групі. Найпоширеніший у природі елемент — Оксиген розташований у II періоді, електронна оболонка атома має 2 електронних рівні, а невідомий елемент має на три енергетичні рівні більше. Можна зробити висновок, що елемент розташований у 5 періоді. Цей елемент — Телур.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити