Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 17. Значення періодичного закону

Знаємо, розуміємо

1. За ознаку класифікації всіх елементів Д. І. Менделєєв обрав атомну масу. Проте на той час кожний шостий елемент мав неточно, а то й неправильно визначене значення атомної маси. І якби не відкриття періодичного закону, то невідомо, як довго ця невідповідність існувала" б у науці. Зокрема, вважається, що відносна атомна маса Берилію дорівнює 13,5. З таким її значенням елемент мав би зайняти в періодичній таблиці не четверту, а шосту клітинку, що призвело б до порушення періодичності. Дійсно, тоді двохвалентний металічний елемент Берилій розмістився б між неметалічними елементами Карбоном та Нітрогеном. Така невідповідність навела вченого на думку, що атомна маса Берилію має бути більшою, ніж у Літію, але меншою, ніж у Бору. Із цих міркувань Берилій було розміщено у клітинці під номером 4. Подальші дослідження вчених дали змогу уточнити відносну атомну масу Берилію й підтвердили істинність припущення вченого.

2. Періодичний закон поклав початок сучасному природознавству, з’ясуванню фізиками причини періодичності. Закон став провідною теорією в хімії та фізиці, спираючись на яку, вчені відкрили хімічні елементи, для яких Д. І. Менделєєв залишив порожні місця в таблиці. З’явився новий напрям досліджень відкриття елементів, які не існують у природі. І що особливо важливо — для всіхзнайшлися місця в періодичній системі. Періодичний закон сприяє розвитку методів пізнання природи. Загальні закони розвитку природи знаходять підтвердження завдяки періодичному закону.

3. Д. І. Менделєєв передбачив існування 11 елементів і на основі взаємозв’язку між розміщенням елементів у періодичній системі та їхніми властивостями орієнтовно встановив їх атомну масу, спрогнозував основні властивості, які після його смерті були підтверджені іншими вченими. Так, майже за 80 років до відкриття елемента з порядковим номером 84 Менделєєв передбачив для нього атомну масу 212, здатність утворювати оксид із загальною формулою RO3, густину 9,3 г/см3, легкоплавкість, сірий колір. У відкритого в 1946 році Полонію лише атомна маса відрізнялася дещо меншим значенням, решта властивостей підтвердилася.

4. Російський вчений-енциклопедист: хімік, фізик, метролог, економіст, технолог, геолог, педагог, нафтовик, повітроплавець, приладобудівник, професор Санкт-Петербурзького університету Академії наук. Серед найбільш відомих відкриттів — періодичний закон хімічних елементів, один із фундаментальних законів. Учений досліджував розчини й розробив теорію розчинів, винайшов один із видів бездимного пороху, удосконалив способи використання добрив у сільському господарстві. Менделєєв винайшов нові способи переробки нафти й виділення з неї тих речовин, які можна використовувати для виробництва різних промислових товарів. Здійснив політ на повітряній кулі з метою спостереження сонячної корони під час сонячного затемнення. Вчений працював в галузі точних вимірювань: був організатором і першим директором Головної палати мір і вагів.

5. У 40-ві роки минулого століття були заповнені всі вільні клітинки періодичної системи, залишені в ній самим Менделєєвим. Після відкриття радіоактивності й винайдення способів штучної радіоактивності розпочався новий етап у перевірці передбачень на основі періодичного закону. На сьогодні відкрито вже 117 хімічних елементів і синтез нових елементів триває. Так, у 2002 році було вперше штучно синтезовано радіоактивний елемент з порядковим номером 118 — хімічний елемент головної підгрупи восьмої групи, сьомого періоду періодичної системи хімічних елементів, якому дали назву Унуноктій, або ека-радон, згодом запропонували назву Оганессон. Цей елемент належить до інертних газів, але його фізичні та хімічні властивості, ймовірно, можуть сильно відрізнятися від інших представників групи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити