Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 17. Значення періодичного закону

Знаємо, розуміємо

1. За ознаку класифікації всіх елементів Д. І. Менделєєв обрав атомну масу. Проте на той час кожний шостий елемент мав неточно, а то й неправильно визначене значення атомної маси. І якби не відкриття періодичного закону, то невідомо, як довго ця невідповідність існувала" б у науці. Зокрема, вважається, що відносна атомна маса Берилію дорівнює 13,5. З таким її значенням елемент мав би зайняти в періодичній таблиці не четверту, а шосту клітинку, що призвело б до порушення періодичності. Дійсно, тоді двохвалентний металічний елемент Берилій розмістився б між неметалічними елементами Карбоном та Нітрогеном. Така невідповідність навела вченого на думку, що атомна маса Берилію має бути більшою, ніж у Літію, але меншою, ніж у Бору. Із цих міркувань Берилій було розміщено у клітинці під номером 4. Подальші дослідження вчених дали змогу уточнити відносну атомну масу Берилію й підтвердили істинність припущення вченого.

2. Періодичний закон поклав початок сучасному природознавству, з’ясуванню фізиками причини періодичності. Закон став провідною теорією в хімії та фізиці, спираючись на яку, вчені відкрили хімічні елементи, для яких Д. І. Менделєєв залишив порожні місця в таблиці. З’явився новий напрям досліджень відкриття елементів, які не існують у природі. І що особливо важливо — для всіхзнайшлися місця в періодичній системі. Періодичний закон сприяє розвитку методів пізнання природи. Загальні закони розвитку природи знаходять підтвердження завдяки періодичному закону.

3. Д. І. Менделєєв передбачив існування 11 елементів і на основі взаємозв’язку між розміщенням елементів у періодичній системі та їхніми властивостями орієнтовно встановив їх атомну масу, спрогнозував основні властивості, які після його смерті були підтверджені іншими вченими. Так, майже за 80 років до відкриття елемента з порядковим номером 84 Менделєєв передбачив для нього атомну масу 212, здатність утворювати оксид із загальною формулою RO3, густину 9,3 г/см3, легкоплавкість, сірий колір. У відкритого в 1946 році Полонію лише атомна маса відрізнялася дещо меншим значенням, решта властивостей підтвердилася.

4. Російський вчений-енциклопедист: хімік, фізик, метролог, економіст, технолог, геолог, педагог, нафтовик, повітроплавець, приладобудівник, професор Санкт-Петербурзького університету Академії наук. Серед найбільш відомих відкриттів — періодичний закон хімічних елементів, один із фундаментальних законів. Учений досліджував розчини й розробив теорію розчинів, винайшов один із видів бездимного пороху, удосконалив способи використання добрив у сільському господарстві. Менделєєв винайшов нові способи переробки нафти й виділення з неї тих речовин, які можна використовувати для виробництва різних промислових товарів. Здійснив політ на повітряній кулі з метою спостереження сонячної корони під час сонячного затемнення. Вчений працював в галузі точних вимірювань: був організатором і першим директором Головної палати мір і вагів.

5. У 40-ві роки минулого століття були заповнені всі вільні клітинки періодичної системи, залишені в ній самим Менделєєвим. Після відкриття радіоактивності й винайдення способів штучної радіоактивності розпочався новий етап у перевірці передбачень на основі періодичного закону. На сьогодні відкрито вже 117 хімічних елементів і синтез нових елементів триває. Так, у 2002 році було вперше штучно синтезовано радіоактивний елемент з порядковим номером 118 — хімічний елемент головної підгрупи восьмої групи, сьомого періоду періодичної системи хімічних елементів, якому дали назву Унуноктій, або ека-радон, згодом запропонували назву Оганессон. Цей елемент належить до інертних газів, але його фізичні та хімічні властивості, ймовірно, можуть сильно відрізнятися від інших представників групи.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити