Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 18. Природа хімічного зв'язку та електронегативність елементів

Знаємо, розуміємо

1. а) Хімічний зв’язок — це взаємодія між структурними частинками речовини, що утримує їх разом і забезпечує існування речовин із чітко визначеним складом.

б) Електронегативність — властивість атомів хімічного елемента притягувати до себе спільні з іншим атомом електронні пари.

в) Завершеним зовнішнім енергетичним рівнем називається енергетичний рівень з 8 електронів.

2. Коли атом будь-якого хімічного елемента утворює хімічний зв’язок з іншим атомом, його зовнішній енергетичний рівень стає завершеним. Завершеність зовнішнього енергетичного рівня досягається кількома способами. Перший спосіб полягає в тому, що атоми можуть втрачати електрони в кількості, необхідній для того, щоб мати завершений зовнішній енергетичний рівень. Атомам, які на зовнішньому енергетичному рівні мають мало електронів, енергетично вигідніше їх віддати, ніж приєднати в кількості, необхідній для утворення завершеного зовнішнього енергетичного рівня. Другий спосіб полягає в тому, що атоми можуть приєднувати електрони в кількості, необхідній для того, щоб мати завершений зовнішній енергетичний рівень. Атомам, які на зовнішньому енергетичному рівні мають половину та більше половини електронів, енергетично вигідніше приєднувати, ніж віддавати електрони зовнішнього енергетичного рівня.

Третій спосіб полягає в тому, що атоми не віддають і не приєднують електрони, а утворюють спільні електронні пари. Утворення спільних електронних пар відбувається лише з неспарених електронів. Кількість таких пар визначається числом неспарених електронів в електронній оболонці атома.

3. а) Оксиген; б) Нітроген; в) Нітроген.

Застосовуємо

52. г) гідроген бромід; в молекулі спільні електрони будуть зміщені до атома-брому, як до найбільш електронегативного елемента:

54. Алюміній, Гідроген, Карбон, Сульфур.

55. а) Завдання. Існує бінарна сполука з молекулярною формулою, у якій Оксиген менш електронегативний, ніж інший хімічний елемент. Спрогнозуйте, що це за речовина, виведіть її формулу.

Відповідь: сполука +OF2, в якій Флор більш електронегативний, ніж Оксиген.

б) Завдання. Установіть послідовність зростання електронегативності атомів елементів:

a) N; б) С; в) F; г) Be.

Відповідь: г) Be, б) С; a) N; в) F.

56. Електронегативність атомів інертних елементів дорівнює нулю тому, що зовнішній енергетичний рівень має 8 електронів, тобто рівень завершений.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити