Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 19. Ковалентний зв'язок, його утворення та види

Знаємо, розуміємо

1. Хімічний зв’язок за допомогою спільних електронних пар називається ковалентним. Сполуки з ковалентним полярним зв’язком: НСl, НВr, Н2O, NH3, H2S. Сполуки з ковалентним неполярним зв’язком: Н2; O2, N2, Сl2.

2. Молекула водню складається з двох атомів Гідрогену, що мають найпростішу будову електронної оболонки:

Щоб зовнішня і єдина s-орбіталь Гідрогену стала завершеною, потрібний ще один електрон. Два атома Гідрогену утворюють одну спільну електронну пару. При наближенні двох атомів Гідрогену до певної відстані відбувається перекривання їхніх s-орбіталей. Модель утворення молекули водню виглядає таким чином:

Хімічний зв’язок у молекулі водню утворюється між атомами одного хімічного елемента, електронегативність яких однакова, при цьому ядра обох атомів мають однаковий вплив на спільну електронну пару. Тому вона рівновіддалена від центрів ядер обох атомів. Такий зв’язок називається ковалентним неполярним.

Молекула гідрогенхлориду складається з одного атома Гідрогену та одного атома Хлору, які мають різну електронегативність.

Електронна будова атомів Гідрогену та Хлору має такий вигляд:

Незважаючи на те, що в атомі Хлору на зовнішньому енергетичному рівні перебуває 7е-, спільних електронних пар з іншими атомами він може утворити лише одну (по числу неспарених електронів). За рахунок спільної електронної пари атоми Гідрогену і Хлору мають завершений зовнішній енергетичний рівень. Чим далі один від одного розташовані хімічні елементи в ряді електронегативності один від одного, тим більшим буде зміщення спільних електронних пар до більш електронегативного атома. Електрони спільної електронної пари Гідрогену й Хлору будуть зміщені у бік атома Хлору.

Хімічний зв’язок за допомогою спільних електронних пар, які зміщені в бік більш електронегативного атома, називається ковалентним полярним.

3. У періодах електронегативність збільшується з підвищенням порядкового номера хімічного елемента. Так, у атома Літію електронегативність найменша, а найбільша — в атома Флуору.

4. У межах головної підгрупи електронегативність атомів хімічних елементів зменшується зі збільшенням порядкового номера. Так, атом Флуору має найбільшу електронегативність, а Йод — найменшу.

5. Атоми Неону не здатні до утворення ковалентних зв’язків, тому що в будові енергетичних рівнів атома Неону нема неспарених електронів.

Застосовуємо

Молекула азоту утворена за допомогою ковалентного неполярного зв’язку, число спільних електронних пар — три: електронна формула N = N.

Молекула леткої сполуки Нітрогену з Гідрогеном утворена за допомогою ковалентного зв’язку:

Число спільних електронних пар — три, електронна формула:

58. В HF; А Н2O; Г NH3; Б СН4.

59. CS2. У цій сполуці Карбон чотирьохвалентний. Згідно з електронною природою хімічних зв’язків, щоб утворити чотири ковалентні зв’язки, атом Карбону повинен мати 4 неспарені електрони, а не 2. За наявності в електронній оболонці атома вільних енергетичних комірок електрони можуть із нижчих енергетичних рівнів чи підрівнів переміститися на вищі. Із незбудженого стану атом переходить у збуджений.

6С 1s22s22p2 незбуджений стан

6С 1s22s12p3 збуджений стан

За рахунок збудженого стану Карбону і утворюється молекула CS2, тип хімічного зв’язку — ковалентний полярний.

60. Металічні елементи мають завершений передостанній енергетичний рівень, а зовнішній рівень містить менше половини електронів порівняно з завершеним 8-електронним енергетичним рівнем. Атоми металічних елементів, сполучаючись із атомами інших елементів, віддають електрони, а не утворюють спільні електронні пари.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити