Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Повторення найважливіших понять курсу хімії 7 класу

§ 2. Фізичні і хімічні явища. Рівняння хімічних реакцій

Знаємо, розуміємо

1. Хімічні явища — це такі зміни, під час яких одні речовини перетворюються на інші. Інша назва хімічних явищ — хімічні реакції.

2. Головна відмінність між фізичними та хімічними явищами полягає в тому, що при фізичних явищах змінюється агрегатний стан речовин або форма тіла, але склад речовин залишається незмінним. Наприклад, танення льоду, розчинення цукру у воді — це фізичні явища; горіння вугілля, скисання молока — хімічні явища.

3. Рівняння хімічної реакції відрізняється від її схеми тим, що у схемі реакції між лівою і правою частинами стоїть стрілка →, а не знак рівності. Наприклад, Са + O2 → СаО — це схема, а 2Са + O2= 2СаО — це рівняння.

4. Хімічні рівняння записують із дотриманням закону збереження маси речовини — закону М. В. Ломоносова.

5. Вода — це рідина без кольору, запаху, смаку, при температурі 0° перетворюється у тверду речовину — лід, при температурі 100 °С переходить у газоподібний стан — пару. Є добрим розчинником.

Хімічні властивості: взаємодіє з оксидами металічних елементів, взаємодіє з оксидами неметалічних елементів.

Застосовуємо

8. 2KNO3 = 2KNO2 + O2 — реакція розкладу (сума коефіцієнтів — 5);

2NO + O2 = 2NO2 — реакція сполучення (сума коефіцієнтів — 5);

Li2O + Н2O = 2LiOH — реакція сполучення (найменша сума коефіцієнтів — 4);

Н2 + Сl2 = 2НСl — реакція сполучення (найменша сума коефіцієнтів — 4).

9. Водний розчин соку лимона та розчин натрій гідроксиду можна розпізнати за допомогою лакмусу, який змінює своє забарвлення у розчині соку лимона з фіолетового на червоний, а у розчині натрій гідроксиду з фіолетового на синій.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити