Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 20. Йони. Ионний зв’язок, його утворення

Знаємо, розуміємо

1. Віддаючи електрони, атоми металічних елементів перетворюються на позитивно заряджену частинку — йон, назва якої катіон. Аніон — негативно заряджений йон, який утворюється за рахунок приєднання електронів атомами неметалічних елементів.

Йонний хімічний зв’язок — це зв’язок між протилежно зарядженими йонами (катіонами й аніонами).

2. а) Порівняння будови нейтрального атома металічного елемента і позитивно зарядженого йона (катіона) цього елемента вказує на спільну будову ядра, але різну будову електронної оболонки: негативно заряджених електронів в електронній оболонці йонів металічних елементів менше на кількість електронів, які віддають атоми металічних елементів 11Na0 - 1e = 11Na+.

б) Атом і аніон неметалічного елемента мають спільну будову ядра, але різну будову електронної оболонки: негативно заряджених електронів в електрон ній оболонці йонів більше на кількість електронів, які приєднують атоми неметалічних елементів.

17Сl0 + 1е- = 17Сl-

3. Йонний зв’язок передбачає повний перехід електронів від менш електронегативного атома до атома з більшою електронегативністю, а ковалентний зв’язок утворюється за допомогою спільних електронних пар.

4. Речовини з ковалентним неполярним зв’язком: Вr2.

Речовини з ковалентним полярним зв’язком: PF3, OF2, HF, NH3.

Речовини з йонним зв’язком: CuO, MgS.

Застосовуємо

62. Атом, ЯКИЙ має будову зовнішнього енергетичного рівня ... 3s2 — Магній, а атом, який має будову зовнішнього енергетичного рівня ... 2s22p5 — Флуор. Магній — металічний елемент.

Флуор — неметалічний елемент, тип хімічного зв’язку між ними — йонний.

MgF2 — формула речовини.

63. Mg — Магній.

64. Р — Фосфор.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити