Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 21. Ступінь окиснення та його визначення за хімічною формулою

Знаємо, розуміємо

1. Ступінь окиснення — умовний заряд атома, обчислений на основі припущення, що всі хімічні зв’язки в речовині — йонні.

2. Ступінь окиснення елемента в двохатомних молекулах простих речовин дорівнює нулю. Молекули простих речовин утворюються ковалентним неполярним зв’язком елементами з однаковою електронегативністю. Зміщення спільних електронних пар не відбувається, вони рівновіддалені від ядер обох атомів.

3. Металічні елементи у сполуках із неметалічними завжди мають позитивний ступінь окиснення:

Неметалічні елементи у сполуках з металічними мають завжди негативний ступінь окиснення: NaCl-1, K2S-2, Mg3N2-3.

Нульовий ступінь окиснення мають прості речовини, які складаються з одного атома хімічного елемента: Na0, Са0, Аl0, С0, Fe0.

4. Ступінь окиснення хімічного елемента за формулою бінарної сполуки визначається таким чином: якщо у нас бінарна сполука Гідрогену з неметалами, треба пам’ятати, що Гідроген у сполуках має ступінь окиснення + 1. Наприклад, якщо у нас бінарна сполука з Оксигеном, треба пам’ятати, що ступінь окиснення Оксигену завжди дорівнює -2. Наприклад,

Застосовуємо

68. У молекулах

— Нітроген має найменший ступінь окиснення.

— Нітроген має найвищий ступінь окиснення.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити