Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 23. Виконання завдань різної складності

Завдання 1.

Б ковалентний полярний.

Завдання 2.

а) Н2, F2, НСl.

б) O2, Н2O.

в) N2, РН3.

Завдання 3.

1) Ступінь окиснення атому Гідрогену -1, а ступінь окиснення Силіцію +4.

2) В електронній оболонці атома Силіцію два неспарені електрони:

3) Молекула силану SiH4 утворена ковалентним полярним зв’язком.

4) У молекулі силану атом Силіцію з атомами Гідрогену утворює чотири спільні електронні пари.

5) За наявністю в електронній оболонці атома вільних енергетичних комірок електрони можуть із нижчих енергетичних рівнів чи підрівнів переміститися на вищі. З незбудженого стану атом переходить у збуджений, спарені електрони стають неспареними.

Завдання 4.

Завдання 5.

а) молекули; б) атоми; в) йони; г) молекули.

Завдання 6.

Електронна оболонка Фосфору має 6s-електронів і 9р-електронів.

15Р 1s22s22p63s23p3. У сполуці цього елемента з Гідрогеном ковалентний полярний зв’язок.

Завдання 7.

Електронна формула зовнішнього енергетичного рівня ... 3s1 належить атому Натрію — металу, електронна формула зовнішнього енергетичного рівня ... 3s23p4 належить атому Сульфуру — неметалу. Між атомами металу й неметалу утворюється йонний зв’язок.

Завдання 8.

В йонні.

Завдання 9.

1 в); 2 а); 3 г); 4 б).

Завдання 10.

Б Атом Неону і катіон Алюмінію;

Г Атом Неону і аніон Флуору.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити