Розв’язання вправ та завдань до підручника «ХІМІЯ» 8 клас О. Г. Ярошенко - 2017 рік

Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 24. Кількість речовини. Одиниця кількості речовини. Число Авогадро

Знаємо, розуміємо

1. Час — секунда (сек.), хвилина, година;

маса (m) — грами (г) або кілограми (кг), тонна (т);

довжина (L) — сантиметри (см) або міліметри (мм), метри (м);

об’єм (V) — мілілітри (мл), літри (л);

густина (ρ) — г/см3, г/мл;

температура (t) — градус за Цельсієм (°С), (Т) — градус за Кельвіном (°К).

2. Кількість речовини означає число структурних частинок (атомів, молекул, йонів) речовини в певній порції речовини.

Одиниця вимірювання — моль.

3. NA — позначення числа Авогадро.

NA = 6,02 ∙ 1028 структурних частинок, що вказує на кількість структурних частинок в 1 моль речовини, незалежно від її агрегатного стану.

4. Кількість речовини дозволяє працювати з найменшими частинками, які не можна виміряти вагами (маса), мірним циліндром (об’єм), лінійкою (довжина).

Застосовуємо

73. Дано:

Розв’язання:

За формулою N = v ∙ NA знаходимо кількість молекул води.

N(Н2O) = 5 моль ∙ 6,02 ∙ 1023 молекул/моль = 30,1 ∙ 1023 молекул.

Оскільки кількість атомів Оксигену за формулою така сама, як і кількість молекул води за формулою, то N(О) = N(H2O) = 30,1 ∙ 1028 атомів.

А кількість атомів Гідрогену в формулі молекули води вдвічі більша від кількості молекул води за формулою

Відповідь: 90,3 ∙ 1028 атомів.

74. Складаємо формулу за валентністю

Дано:

Розв’язання:

За формулою N = v ∙ NA знаходимо кількість молекул H2S.

Відповідь: N(H2S) = 24,08 ∙ 1023 молекул.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити